VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ PHÂN LOẠI KHU VỰC, VỊ TRÍ ĐẤT TẠI CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2015 - 2019

 

1. Cụ thể về phân loại đường, vị trí khu vực đất tại thành phố Đồng Hới. ( Download)

2. Cụ thể về phân loại đường, vị trí khu vực đất tại thị xã Ba Đồn.          ( Download)

3. Cụ thể về phân loại đường, vị trí khu vực đất tại huyện Minh Hóa.      ( Download)

4. Cụ thể về phân loại đường, vị trí khu vực đất tại huyện Tuyên Hóa.    ( Download)

5. Cụ thể về phân loại đường, vị trí khu vực đất tại huyện Quảng Trạch. ( Download)

6. Cụ thể về phân loại đường, vị trí khu vực đất tại huyện Bố Trạch.       ( Download)

7. Cụ thể về phân loại đường, vị trí khu vực đất tại huyện Quảng Ninh.   ( Download)

8. Cụ thể về phân loại đường, vị trí khu vực đất tại huyện Lệ Thủy.        ( Download)

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN