VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Quy định của pháp luật về trình tự thủ tục giám đốc thẩm đối với vụ án dân sự 
(Quang Binh Portal) - Ông Nguyễn Văn Tân (Bắc Lý – Đồng Hới), hỏi: Bản thân tôi là đương sự trong vụ án dân sự “Tranh chấp quyền sử dụng đất” mới được Tòa án nhân dân cấp tỉnh xét xử vào tháng 9/2016, nay tôi muốn được cấp trên có thẩm quyền xem xét lại nội dung vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm. Xin hỏi, quy định của pháp luật về trình tự thủ tục giám đốc thẩm đối với vụ án dân sự như thế nào?
Trả lời: Trình tự thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm được quy định tại khoản 1 Điều 327 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 (BLTTDS): “Trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, nếu phát hiện có vi phạm pháp luật trong bản án, quyết định đó thì đương sự có quyền đề nghị bằng văn bản với người có thẩm quyền kháng nghị để xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm”.

* Người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm (khoản 2 Điều 331 BLTTDS):

Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện trong phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ.

* Các căn cứ, điều kiện để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm:

- Kết luận trong bản án, quyết định không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự;

- Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng làm cho đương sự không thực hiện được quyền, nghĩa vụ tố tụng của mình, dẫn đến quyền, lợi ích hợp pháp của họ không được bảo vệ theo đúng quy định của pháp luật;

- Có sai lầm trong việc áp dụng pháp luật dẫn đến việc ra bản án, quyết định không đúng, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, xâm phạm đến lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba.

* Thủ tục nhận đơn đề nghị:

- Người đề nghị phải có Đơn đề nghị xem xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Đơn đề nghị phải có các nội dung sau:

+ Ngày, tháng, năm làm đơn đề nghị; tên, địa chỉ của người đề nghị;

+ Tên bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật được đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm; Lý do đề nghị, yêu cầu của người đề nghị;

+ Người đề nghị là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ;

Ngoài ra, gửi kèm theo đơn là bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, tài liệu, chứng cứ (nếu có) để chứng minh cho những yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp.

- Tòa án, Viện kiểm sát nhận đơn đề nghị do đương sự nộp trực tiếp tại Tòa án, Viện kiểm sát hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính và phải ghi vào sổ nhận đơn, cấp giấy xác nhận đã nhận đơn cho đương sự.

- Tòa án, Viện kiểm sát chỉ thụ lý đơn đề nghị khi có đủ các nội dung quy định ở trên. Trường hợp đơn đề nghị không có đủ điều kiện theo quy định thì Tòa án, Viện kiểm sát yêu cầu người gửi đơn sửa đổi, bổ sung trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày nhận được yêu cầu của Tòa án, Viện kiểm sát; hết thời hạn này mà người gửi đơn không sửa đổi, bổ sung thì Tòa án, Viện kiểm sát trả lại đơn đề nghị, nêu rõ lý do và ghi chú vào sổ nhận đơn.

- Người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm sẽ xem xét, quyết định việc kháng nghị; trường hợp không kháng nghị thì thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho đương sự.

* Thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm và mở phiên tòa xét xử: Người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm có quyền kháng nghị trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, trừ một số trường hợp pháp luật quy định thì thời hạn này có thể kéo dài. Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm sẽ được gửi ngay cho Tòa án ra bản án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị, các đương sự.

Trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày nhận được kháng nghị kèm theo hồ sơ vụ án, Tòa án có thẩm quyền giám đốc thẩm phải mở phiên tòa để xét xử vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm.

Trên đây là quy định của pháp luật về trình thủ tục xem xét lại bản án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm, đề nghị ông nghiên cứu để áp dụng với trường hợp của mình.

Nguồn: Sở Tư pháp

[Trở về]