VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
(Quang Binh Portal) - Ngày 18/11/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND về việc Quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Theo đó, giá tiêu thụ nước sạch (đạt các quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật được cơ quan có thẩm quyền ban hành) do Công ty Cổ phần cấp nước Quảng Bình sản xuất và cung cấp trên địa bàn tỉnh được quy định cụ thể, đó là: Nước dùng cho sinh hoạt các hộ dân cư 7.000 đồng/m3; nước dùng cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (bao gồm cả trường học, bệnh viện, lực lượng vũ trang), phục vụ mục đích công cộng 10.800 đồng/m3; nước dùng cho hoạt động sản xuất vật chất 12.000 đồng/m3; nước dùng cho các hoạt động kinh doanh dịch vụ (bao gồm tập thể và cá nhân có kinh doanh) 15.000 đồng/m3. Mức giá trên đã bao gồm thuế VAT, không bao gồm phí nước thải sinh hoạt.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 28/11/2016 và thay thế Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND tỉnh về việc quy định giá bán nước sạch do Công ty TNHH Một thành viên cấp nước Quảng Bình sản xuất và cung cấp.

Đặng Hà

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN