VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Quy định về cấp phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Ngày 01/02/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định về cấp phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh. Quy định này áp dụng đối với các cơ quan Nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực quản lý đê điều, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến đê điều. 
Theo Quy định, các hoạt động liên quan đến đê điều phải được cấp phép, bao gồm: Cắt xẻ đê để xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ đê điều; khoan, đào trong phạm vi bảo vệ đê điều; xây dựng cống qua đê, công trình đặc biệt trong phạm vi bảo vệ đê điều, bãi sông, lòng sông; xây dựng công trình ngầm và khoan, đào để khai thác nước ngầm trong phạm vi 01 km tính từ biên ngoài của phạm vi bảo vệ đê điều; sử dụng đê, kè bảo vệ đê, cống qua đê làm nơi neo đậu tàu, thuyền, bè, mảng; để vật liệu, đào ao, giếng ở bãi sông; nạo vét luồng lạch trong phạm vi bảo vệ đê điều; xây dựng công trình ở bãi sông nơi chưa có công trình xây dựng theo dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Căn cứ tính chất, quy mô của các hoạt động, đặc điểm của công trình đê điều, cơ quan cấp phép quyết định thời hạn cấp phép nhưng tối đa không quá 03 năm và phải tạm dừng hoạt động, thu dọn vật tư, vật liệu, phương tiện thi công, lán trại, đường thi công, vật cản khác để thông thoáng dòng chảy, an toàn cho đê trong thời kỳ mưa, lũ chính vụ (từ tháng 9 đến hết tháng 12) hàng năm. Trường hợp thời hạn sử dụng quyết định cấp phép đã hết, cơ quan cấp phép có thể gia hạn sử dụng quyết định cấp phép. Mỗi lần gia hạn không được vượt quá thời hạn đã cấp.

Quyết định cũng nêu rõ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan giúp UBND tỉnh tiếp nhận, thẩm định hồ sơ xin cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, đình chỉ, khôi phục và thu hồi quyết định cấp phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thẩm định có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, nếu đủ điều kiện thì trình cơ quan có thẩm quyền cấp phép; trường hợp không đủ điều kiện cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép và thông báo lý do không cấp phép bằng văn bản. Cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét, cấp phép trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận kết quả thẩm định và hồ sơ liên quan kèm theo.

Ngoài ra, Quyết định cũng quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan cấp phép và tổ chức, cá nhân được cấp phép đối với hoạt động liên quan đến đê điều...

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/02/2019.

N.Quý

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN