VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Ngày 21/3/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND về việc quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe trên địa bàn tỉnh. 
Quy định này áp dụng đối với các đơn vị quản lý, kinh doanh, khai thác dịch vụ bến xe; các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia vận tải hành khách theo tuyến cố định và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo đó, mức giá dịch vụ xe ra, vào bến xe, cụ thể: Cự ly hoạt động dưới 50 km mức giá 700 đồng/ghế, giường/lượt; cự ly hoạt động từ 50 km đến dưới 100 km: 1.000 đồng/ghế, giường/lượt; cự ly hoạt động từ 100 km đến dưới 200 km: 2.500 đồng/ghế, giường/lượt; cự ly hoạt động từ 200 km đến dưới 500 km: 3.000 đồng/ghế, giường/lượt; cự ly hoạt động từ 500 km trở lên: 4.900 đồng/ghế, giường/lượt.

Mức giá trên chưa bao gồm các khoản thuế phải nộp và thu theo số ghế ngồi hoặc giường nằm ghi trong sổ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của chủ phương tiện.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2019 và thay thế Quyết định số 2118/QĐ-CT ngày 12/9/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe trên địa bàn tỉnh.

N.Quý

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN