VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Quy hoạch chi tiết khu vực xây dựng đường Trần Hưng Đạo kéo dài đoạn nối từ chợ Ga đến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, thành phố Đồng Hới 
(Website Quảng Bình) - Ngày 28/8/2012, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2014/QĐ-CT về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu vực xây dựng đường Trần Hưng Đạo kéo dài đoạn nối từ chợ Ga đến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, thành phố Đồng Hới, tỷ lệ 1/2.000. Theo đó, Quyết định có những nội dung chủ yếu sau đây:
1. Phạm vi ranh giới và quy mô lập quy hoạch.

1.1. Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch:Khu vực lập quy hoạch thuộc địa bàn thành phố Đồng Hới, có phạm quy hoạch như sau:

- Điểm đầu Km0+00, giao tại Nút giao thông đường Thống Nhất (đường 36m) với đường Võ Thị Sáu (trước chợ Ga).

- Điểm cuối Km4+165,21 giao với đường Hồ Chí Minh nhánh Đông tại Km988+300.

1.2. Quy mô lập quy hoạch: Diện tích lập quy hoạch 21,66 ha.

2. Mục tiêu của công tác quy hoạch

- Quy hoạch chi tiết xây dựng để phục vụ công tác tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ Trần Hưng Đạo kéo dài đến giao cắt với đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, hình thành trục đường chính trung tâm nối liền khu vực phía Đông sang phía Tây của thành phố Đồng Hới.

- Bố trí đầy đủ các công trình hạ tầng kỹ thuật hợp lý đáp ứng với nhu cầu phát triển trong tương lai của thành phố Đồng Hới.

- Làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch trong các năm tiếp theo.

3. Quy hoạch sử dụng đất:Tổng diện tích lập quy hoạch là 21,66 ha, các chức năng sử dụng đất được bố trí như sau:

TT

Chức năng khu đất

Diện tích (ha)

Tỷ lệ (%)

1

Đất giao thông

13,33

61,5

2

Các loại đất dọc hai bên tuyến

8,33

38,5

Tổng diện tích lập quy hoạch

21,66

100

4.  Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

 4.1. Giao thông.

* Hướng tuyến: Tuân thủ Quy hoạch chung thành phố Đồng Hới đã phê duyệt năm 2012, cụ thể:

- Đoạn Km0+00 (tại nút giao đường Thống Nhất - đường 36m) đến Km0+664,98 (tại nút giao đường Hoàng Diệu):  Hướng tuyến đi theo đường Trần Hưng Đạo hiện tại với chiều rộng đường là 32m (theo quy hoạch đã duyệt), đoạn đường ở cầu vượt Thuận Lý giữ nguyên hiện trạng với bề rộng nền đường là 13m ;

- Đoạn Km0+664,98 đến Km1+298,16 (trùng đường Tôn Đức Thắng): Hướng tuyến đi theo đường Tôn Đức Thắng hiện tại. Tại đoạn này, quy hoạch bề rộng nền đường chia thành 2 giai đoạn:

+  Giai đoạn 1: Quy hoạch bề rộng nền đường là 22,5m (mặt đường rộng 17m, vỉa hè rộng 2 x 2,75m. Chỉ giới xây dựng phía Nam trùng với chỉ đường đỏ; chỉ giới xây dựng phía Bắc cách chỉ giới đường đỏ là 9,5m ;

+ Giai đoạn 2:  Mở rộng nền đường về phía Bắc để đảm bảo bề rộng là 32,0m (mặt đường rộng 2 x 9,0m, dải phân cách rộng 2,0m, vỉa hè rộng 2 x 6,0m); lấy chỉ giới phía Nam làm chuẩn để mở rộng về phía Bắc.

- Đoạn Km1+298.16 đến Km4+794,01 (từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Hà Huy Tập): Tuyến đi cắt qua ruộng lúa giao cắt với đường tránh thành phố Đồng Hới tại lý trình Km661+881 (lý trình của đường tránh) và nối vào đường Hà Huy Tập.  Bề rộng nền đường là 32,0m (mặt đường rộng 2 x 9,0m, dải phân cách rộng 2,0m, vỉa hè rộng 2 x 6,0m). Chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ;

- Đoạn Km4+794,01 đến Km4+151,21 (từ đường Hà Huy Tập đến Trạm điện): hướng tuyến đi trùng vào đường Hà Huy Tập, lấy tim tuyến trùng với tim đường Hà Huy tập để mở rộng nền đường về 2 phía. Bề rộng nền đường là 32,0m (mặt đường rộng 2 x 9,0m, dải phân cách rộng 2,0m, vỉa hè rộng 2 x 6,0m), Chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ.

- Đoạn Km4+151,21 đến Km4+165,21 (từ Trạm điện đến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông): Hướng tuyến đi bắt đầu từ khu vực Trạm điện đến trước cầu Phú Vinh 2, rẽ phải và nối với đường Hồ Chí Minh nhánh Đông tại lý trình Km988+325, bề rộng nền đường là 32,0m (mặt đường rộng 2 x 9,0m, dải phân cách rộng 2,0m, vỉa hè rộng 2 x 6,0m). Chỉ giới xây dựng tối thiểu là 3,0m so với chỉ giới đường đỏ.

- Nút giao thông: Tổ chức các nút giao nút giao nhau với đường Hoàng Diệu, nút đường tránh thành phố Đồng Hới, nút giao Hà Huy Tập, nút Trạm điện, nút giao đường Hồ Chí Minh nhánh Đông đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị.

4.2. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác.

- Thoát nước mưa: Quy hoạch cống thoát nước mưa đi ngầm dọc theo hai bên tuyến đường, tuỳ theo từng đoạn đường và lưu vực đổ vào tuyến để tính toán tiết diện cống đảm bảo thoát nước tốt. Bố trí các cầu, cống đảm bảo thoát nước địa hình, quá trình thực hiện dự án cần tính toán khẩu độ cầu cống đảm bảo thoát cho thành phố lâu dài.  

- Cấp nước: Tuyến ống cấp nước sinh hoạt D400 từ Đài nước về trung tâm thành phố được giữ nguyên theo hiện trạng, quá trình thiết kế, thi công đường cần có biện pháp bảo vệ an toàn cho đường ống. Các tuyến ống cấp nước quy hoạch mới được bố trí dọc theo vỉa hè hai bên tuyến đường.

- Cấp điện:

+ Đoạn từ Km0+664,98 đến Km1+298,16 (đoạn trùng với đường Tôn Đức Thắng) và từ Đoạn Km4+794,01 đến Km4+151,21 (đoạn trùng với đường Hà Huy Tập) trước mắt quy hoạch lưới điện 22/0,4 KV đi trên cột bê tông ly tâm ; Về lâu dài sẽ hạ ngầm lưới điện để đẩm bảo mỹ quan cho trục phố chính. Các đoạn còn lại quy hoạch điện sinh hoạt đi ngầm dọc theo vỉa hè đường.

+ Hệ thống điện chiếu sáng được bố trí ở giữa dải phân cách. Riêng đoạn  Đoạn Km0+664,98 đến Km1+298,16 (đoạn trùng đường Tôn Đức Thắng), giai đoạn 1 không có dải phân cách ở giữa nên điện chiếu sáng bố trí trên cột cùng với điện sinh hoạt.

- Hệ thống cây xanh: Quy hoạch hệ thống cây xanh bóng mát dọc theo vỉa hè  của tuyến đường. Trên giải phân cách và các đảo nút giao thông bố trí thảm hoa, cây xanh cảnh quan. Quá trình trồng cây cần được thiết kế, tổ chức cây xanh đảm bảo mỹ quan đô thị.

M.C

(Nguồn:Quyết định số 2014/QĐ-CTngày 28/8/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh)

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN