VĂN BẢN MỚI

Quy hoạch chi tiết Trung tâm Văn hóa thể thao thành phố Đồng Hới 
(Quang Binh Portal) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1532/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Trung tâm Văn hóa, thể thao thành phố Đồng Hới, tỷ lệ 1/500. 
Xem tiếp
Phê duyệt Quy hoạch Khu đô thị Lý Nhân, huyện Bố Trạch 
(Quang Binh Portal) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1497/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Lý Nhân, huyện Bố Trạch, tỷ lệ 1/500. 
Xem tiếp
Phê duyệt Quy hoạch Khu đô thị phía Đông thôn Lý Nhân, huyện Bố Trạch 
(Quang Binh Portal) - Ngày 07/6/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1496/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị phía Đông thôn Lý Nhân, huyện Bố Trạch, tỷ lệ 1/500. 
Xem tiếp
Quyết định số 1173/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tuyên Hóa 
Xem tiếp
Quyết định số 1172/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bố Trạch 
Xem tiếp
Quyết định số 1178/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Ba Đồn 
Xem tiếp
Quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 03/5/2022 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Lệ Thủy 
Xem tiếp
Quyết định số 1091/QĐ-UBND ngày 03/5/2022 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Minh Hóa 
Xem tiếp
Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 03/5/2022 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Quảng Trạch 
Xem tiếp
Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 03/5/2022 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Quảng Ninh 
Xem tiếp