VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Quý I/2019, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 994 tỷ đồng 
(Quang Binh Portal) - Thông tin từ Cục Thuế cho biết, quý I/2019, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 994 tỷ đồng, đạt 22,1% kế hoạch, trong đó thu nội địa 891 tỷ đồng, đạt 19,8% kế hoạch; thu thuế xuất nhập khẩu 28 tỷ đồng, đạt 14,8% kế hoạch; thu từ các khoản huy động đóng góp khác 04 tỷ đồng, đạt 25% kế hoạch. 
Để có được kết quả đó, ngay từ đầu năm, các ngành, địa phương trong tỉnh đã tập trung triển khai giao nhiệm vụ thu cho doanh nghiệp, đơn vị và thực hiện giải pháp đôn đốc thu nộp ngân sách kịp thời, đúng tiến độ; tích cực chỉ đạo thực hiện các giải pháp tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Nhà nước. Việc quản lý, điều hành chi ngân sách cũng đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm theo đúng Luật Ngân sách Nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các ngành, địa phương, đơn vị. Tổng chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn quý I/2019 ước thực hiện 1.837 tỷ đồng, đạt 25% kế hoạch.

Các tổ chức tín dụng cũng tiếp tục đẩy mạnh huy động vốn và cho vay phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tổng số vốn huy động của các tổ chức tín dụng đến cuối quý I đạt 37.700 tỷ đồng, tăng 1,7% so đầu năm, tăng 11,6 so cùng kỳ. Tổng dư nợ cho vay cuối quý I đạt 49.080 tỷ đồng, tăng 1,6% so đầu năm, tăng 18,5% so cùng kỳ.

Để đảm bảo thu đạt và vượt kế hoạch đề ra, thời gian tới, các ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo giải pháp tăng thu ngân sách, xây dựng lộ trình thu ngân sách theo tháng, đối tượng; có biện pháp quyết liệt, mạnh mẽ để thu nợ đọng thuế, kiên quyết xử lý các trường hợp nợ ngân sách kéo dài, chống thất thu; đẩy mạnh công tác phát triển quỹ đất; tăng cường quản lý chi ngân sách Nhà nước, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. 

N.Quý

[Trở về]