VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Quý I/2020: Trung tâm Hành chính công đã đón tiếp khoảng 13.000 lượt người đến liên hệ giải quyết TTHC, trung bình mỗi ngày tiếp nhận và trả kết quả hơn 200 hồ sơ 
(Quang Binh Portal) - Trong quý I/2020, Trung tâm Hành chính công tỉnh đã thực hiện việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính (TTHC) nghiêm túc, kịp thời, đảm bảo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu, tra cứu thông tin khi đến giao dịch.
Căn cứ các quyết định của UBND tỉnh về việc công bố, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ TTHC thực hiện tại Trung tâm, đơn vị đã thực hiện cập nhật, niêm yết, công khai TTHC tại bảng niêm yết Danh mục TTHC tại trụ sở và trên phần mền điện tử với 41 TTHC mới ban hành; 01 TTHC được sửa đổi, bổ sung và 45 TTHC bị bãi bỏ. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng niêm yết, công khai các Thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường với 13 thông báo về xét chọn hồ sơ và công khai tên tổ chức được lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò và thông báo về tiếp nhận hồ sơ và công khai tổ chức đầu tiên nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò.

Hiện nay, tổng số TTHC được đưa vào thực hiện tại Trung tâm là 1.018 TTHC (trong đó 960 TTHC của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và 49 TTHC của Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh và 09 thủ tục của Bảo hiểm Xã hội tỉnh).
Trung tâm đã đón tiếp khoảng 13.000 lượt người đến liên hệ giải quyết TTHC, trung bình mỗi ngày tiếp nhận và trả kết quả hơn 200 hồ sơ (thời điểm trong tháng 02 đạt 300 hồ sơ/ngày). Từ ngày 01/01 đến 26/3/2020, tổng số hồ sơ cần giải quyết là 15.213 hồ sơ các loại, trong đó giải quyết trước và đúng hạn 7.284 hồ sơ, đạt 99,3%; giải quyết trễ hạn 53 hồ sơ, chiếm 0,7% (gồm có 43 hồ sơ trễ do cập nhật xử lý chậm trên phần mềm; 10 hồ sơ thực tế trễ hạn); tổng số hồ sơ đang giải quyết 7.876 hồ sơ (bao gồm các hồ sơ chưa đến hạn).

Đối với các hồ sơ trễ hạn, Văn phòng UBND tỉnh đã chỉ đạo Trung tâm Hành chính công rà soát, đối chiếu với kết quả giải quyết TTHC thực tế; trong số 53 hồ sơ trễ hạn có 10 hồ sơ thực tế giải quyết trễ hạn; 43 hồ sơ thực tế đã giải quyết đúng và sớm hạn, tuy nhiên do các đơn vị cập nhật, xử lý trên phần mềm chậm nên bị trễ hạn, chiếm đến 81,1% trong tổng số hồ sơ trễ hạn trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử. Trong số hồ sơ đã giải quyết, có 341 hồ sơ do cá nhân, tổ chức yêu cầu rút; 102 hồ sơ đã trả lại cho cá nhân, tổ chức do không đủ điều kiện giải quyết. Các TTHC có tần suất tiếp nhận nhiều chủ yếu tập trung ở các đơn vị: Sở Tư pháp 3.937 hồ sơ; Sở Giao thông vận tải 2.142 hồ sơ; Sở Kế hoạch và Đầu tư 1.005 hồ sơ, trong đó lĩnh vực Đăng ký kinh doanh 747 hồ sơ, các lĩnh vực khác 258 hồ sơ; Sở Công Thương 537 hồ sơ; Sở Xây dựng 366 hồ sơ. Bên cạnh đó, các đơn vị khác có số lượng TTHC giao dịch chiếm tỷ lệ thấp: Bảo hiểm Xã hội tỉnh 12 hồ sơ; Ban Quản lý Khu Kinh tế 24 hồ sơ; Sở Văn hóa Thể thao 59 hồ sơ; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 95 hồ sơ; Sở Tài nguyên Môi trường 154 hồ sơ.

Trong quý I/2020, tại Trung tâm Hành chính công tỉnh cũng đã thực hiện tiếp nhận 172 hồ sơ đăng ký thành lập mới doanh nghiệp, trong đó 154 doanh nghiệp và 18 đơn vị trực thuộc (gồm chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh…).

Hồng Lựu

[Trở về]