VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định 845/QĐ-BNV ngày 24/07/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng thẩm định

[Trở về]