VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định bổ sung các mức độ phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn hyện Quảng Ninh 
(Quang Binh Portal) -  Trưa ngày 18/9/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3000/QĐ-UBND về việc bổ sung các mức độ phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn hyện Quảng Ninh, cụ thể:

 

Nguồn: Quyết định số 3000/QĐ-UBND ngày 18/9/2021

[Trở về]