VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định bổ sung các mức độ phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn thị xã Ba Đồn 
(Quang Binh Portal) - Ngày 18/9/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3001/QĐ-UBND về việc bổ sung các mức độ phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn thị xã Ba Đồn, cụ thể:

 

Nguồn: Quyết định số 3001/QĐ-UBND ngày 18/9/2021

[Trở về]