VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường do GPMB dự án xây dựng tuyến đường ven biển nối từ đường vào khu lăng mộ Đại tướng đến phía Bắc Cầu Ròn, huyện Quảng Trạch 

Điều 1. Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể đối với diện tích 126.737,3 m2 để tính tiền bồi thường cho các hộ gia đình, cá nhân do GPMB dự án xây dựng tuyến đường ven biển nối từ đường vào khu lăng mộ Đại tướng đến phía Bắc Cầu Ròn, huyện Quảng Trạch như sau:

Hệ số điều chỉnh giá đất ở tại nông thôn; đất nông nghiệp không cùng thửa đất ở; đất nông nghiệp trong cùng thửa đất ở tại nông thôn và đất nông nghiệp trong cùng thửa đất ở thuộc khu vực 3 vùng ven bằng 1,0 lần giá đất trong bảng giá đất do UBND tỉnh quy định;

Hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp trong cùng thửa đất ở thuộc khu vực 2 dọc tuyến đường Quốc lộ 1A bằng 9,28 lần giá đất trong bảng giá đất do UBND tỉnh quy định.

Điều 2. Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch căn cứ giá đất đã điều chỉnh tại Điều 1 để áp giá bồi thường, hỗ trợ bằng tiền cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng do GPMB dự án xây dựng tuyến đường ven biển nối từ đường vào khu lăng mộ Đại tướng đến phía Bắc Cầu Ròn, huyện Quảng Trạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch; Chủ tịch UBND các xã: Quảng Đông, Quảng Phú; Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch và Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và đối tượng được bồi thường hỗ trợ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nguồn: Quyết định số 1772/QĐ-UBND ngày 29/6/2015

[Trở về]