Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định số 1647/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết khiếu nại của ông Võ Xuân Lũy, trú tại thôn Hòa Luật Nam, xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình (lần 2) 
[Trở về]