Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định số 2528/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 2119/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết khiếu nại của ông Hồ Đức Cần, thường trú tại khu phố 3, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình (lần hai) 
[Trở về]