VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định số 3052/QĐ-UBND ngày 23/09/2021 về việc cho Công ty Điện lực Quảng Bình chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền hàng năm tại Tổ dân phố Thọ Đơn, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn 
Điều 1. Cho Công ty Điện lực Quảng Bình (địa chỉ trụ sở chính: Số 195 đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất đối với diện tích 6.718,5 m2 (Sáu nghìn bảy trăm mười tám phẩy năm mét vuông) đất công trình năng lượng tại Tổ dân phố Thọ Đơn, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Trích lục bản đồ địa chính thửa đất số 01, thuộc Tờ bản đồ địa chính số 27, phường Quảng Thọ, do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Bình lập ngày 25/5/2021, kèm theo Quyết định này.

Thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 05 tháng 9 năm 2044.

Hình thức thuê đất: Chuyển từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền hàng năm.

Giá đất, tiền thuê đất phải nộp: Thực hiện theo Thông báo nộp tiền thuê đất của cơ quan Thuế.

Điều 2. Giao cho các cơ quan, tổ chức thực hiện các công việc sau:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

- Chủ trì xác định phương pháp định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất; trường hợp áp dụng phương pháp so sánh trực tiếp, thu nhập, chiết trừ, thặng dư thì tổ chức lập phương án giá đất gửi Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh để thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể; trường hợp áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất thì chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển thông tin địa chính để Cục Thuế xác định nghĩa vụ Tài chính cho Công ty Điện lực Quảng Bình.

- Thông báo cho Công ty Điện lực Quảng Bình nộp phí và lệ phí theo quy định của pháp luật; ký hợp đồng thuê đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Điện lực Quảng Bình sau khi đơn vị đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

2. Cục Thuế xác định các khoản nghĩa vụ tài chính và thông báo cho Công ty Điện lực Quảng Bình thực hiện theo quy định của pháp luật.

3. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Bình có trách nhiệm chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn, Chủ tịch UBND phường Quảng Thọ; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Bình; Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Bình và Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Cổng TTĐT Quảng Bình

[Trở về]
Thông tin nổi bật

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, Projectrunway.com.vn, Amelinda Hieu, Sieusaosanco.vn, nhipdapnhadat.com.vn, kitudacbiet.co, Du thuyền hạ long, Halong travel, Du lịch sapa, Du lịch hạ long, Tour đà nẵng


Chứng nhận ISO 9001, Chứng nhận ISO 22000, Chứng nhận ISO 14001, Chứng nhận CE Marking, Chứng nhận hợp quy, Chứng nhận ISO, Chứng nhận ISO 27001, Chứng chỉ an toàn, Chứng chỉ năng lực xây dựng, Làm lý lịch tư pháp