VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định số 3309/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 thu hồi đất và cho Công ty TNHH Thương mại Toàn Phát thuê đất để thực hiện dự án Khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Lạc Sơn, xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa (Đợt 1) 
Điều 1.

1. Thu hồi 26.914,6 m2 (Hai mươi sáu nghìn chín trăm mười bốn phẩy sáu mét vuông) đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối do UBND xã Châu Hóa quản lý tại xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa.
Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo bản chỉnh lý địa chính thửa đất số 88(1) thuộc Tờ bản đồ số 19, thửa đất số 1(1) thuộc Tờ bản đồ số 20, thửa đất số 2(1) thuộc Tờ bản đồ số 23, xã Châu Hóa do Công ty Cổ phần Phát triển công nghệ trắc địa Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình lập ngày 14/9/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 01/10/2021, kèm theo Quyết định này.

2. Cho Công ty TNHH Thương mại Toàn Phát (địa chỉ trụ sở chính: Số 69 Phan Đình Phùng, TK 2, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) thuê 26.914,6 m2 (Hai mươi sáu nghìn chín trăm mười bốn phẩy sáu mét vuông) đất đã thu hồi tại khoản 1 Điều này để khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Lạc Sơn, xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa (đợt 1).
Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo bản chỉnh lý địa chính thửa đất số 494 thuộc Tờ bản đồ số 19, thửa đất số 2 thuộc Tờ bản đồ số 20, thửa đất số 486 thuộc Tờ bản đồ số 23, xã Châu Hóa do Công ty Cổ phần Phát triển công nghệ trắc địa Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình lập tháng 9/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 01/10/2021, kèm theo Quyết định này.

Thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 20/10/2030.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện các công việc sau:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

- Chủ trì xác định phương pháp định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất; trường hợp áp dụng phương pháp so sánh trực tiếp, thu nhập, chiết trừ, thặng dư thì tổ chức lập phương án giá đất gửi Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh để thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể; trường hợp áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất thì chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển thông tin địa chính để Cục Thuế xác định nghĩa vụ tài chính cho Công ty TNHH Thương mại Toàn Phát.

- Ký hợp đồng thuê đất; xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa.

2. Cục Thuế xác định các khoản nghĩa vụ tài chính và thông báo cho Công ty TNHH Thương mại Toàn Phát thực hiện theo quy định của pháp luật.

3. Công ty TNHH Thương mại Toàn Phát có trách nhiệm sử dụng khu đất theo đúng quy định của Luật đất đai và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định.

4. Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa; Chủ tịch UBND xã Châu Hóa; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Toàn Phát và Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Cổng TTĐT Quảng Bình

[Trở về]
Thông tin nổi bật

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, Projectrunway.com.vn, Amelinda Hieu, Sieusaosanco.vn, nhipdapnhadat.com.vn, kitudacbiet.co, Du thuyền hạ long, Halong travel, Du lịch sapa, Du lịch hạ long, Tour đà nẵng


Chứng nhận ISO 9001, Chứng nhận ISO 22000, Chứng nhận ISO 14001, Chứng nhận CE Marking, Chứng nhận hợp quy, Chứng nhận ISO, Chứng nhận ISO 27001, Chứng chỉ an toàn, Chứng chỉ năng lực xây dựng, Làm lý lịch tư pháp