VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định số 3329/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 về việc giao đất cho UBND xã Lý Trạch quản lý để tạo quỹ đất ở xen cư tại xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch 
Điều 1.

Giao 2.995,5 m2 (Hai nghìn chín trăm chín mươi lăm phẩy năm mét vuông) đất bằng chưa sử dụng do UBND xã Lý Trạch quản lý cho UBND xã Lý Trạch quản lý để tạo quỹ đất ở xen cư tại xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch.

Vị trí, ranh giới khu đất giao được xác định theo bản chỉnh lý địa chính các thửa đất thuộc Tờ bản đồ địa chính số 13, 19, xã Lý Trạch do Công ty TNHH Tư vấn dịch vụ Thành Tuấn lập ngày 22/01/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 25/02/2021, kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện các công việc sau:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, cùng các cơ quan, địa phương có liên quan xác định mốc giới, bàn giao đất trên thực địa cho UBND xã Lý Trạch; tổ chức chỉnh lý địa chính theo quy định.

2. UBND xã Lý Trạch có trách nhiệm quản lý khu đất được giao để tạo quỹ đất ở theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.

3. Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉnh lý hồ sơ địa chính theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch; Chủ tịch UBND xã Lý Trạch; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Cổng TTĐT Quảng Bình

[Trở về]
Thông tin nổi bật

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, Projectrunway.com.vn, Amelinda Hieu, Sieusaosanco.vn, nhipdapnhadat.com.vn, kitudacbiet.co, Du thuyền hạ long, Halong travel, Du lịch sapa, Du lịch hạ long, Tour đà nẵng


Chứng nhận ISO 9001, Chứng nhận ISO 22000, Chứng nhận ISO 14001, Chứng nhận CE Marking, Chứng nhận hợp quy, Chứng nhận ISO, Chứng nhận ISO 27001, Chứng chỉ an toàn, Chứng chỉ năng lực xây dựng, Làm lý lịch tư pháp