Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định số 3473/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết khiếu nại của Chi nhánh Công ty Cổ phần vận tải du lịch Hưng Long, địa chỉ số 127 đường Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới (lần 2) 
[Trở về]