Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định số 4200/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Mày, trú tại thôn Ba Đa, xã Nghĩa Ninh, thành phố Đồng Hới (lần 2) 
[Trở về]