VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý phương tiện và Đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép điều khiển phương tiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Tin có hình
[Trở về]