Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết khiếu nại của ông Đỗ Thành Lâm, trú tại tổ dân phố 5, phường Hải Đình, thành phố Đồng Hới (lần hai) 
Điều 1. Không công nhận nội dung khiếu nại của ông Đỗ Thành Lâm (đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn Thị Lệ Nhung), trú tại tổ dân phố 5, phường Hải Đình, thành phố Đồng Hới về việc yêu cầu được bồi thường, hỗ trợ giá trị 30% trên tổng số 30.801 kg hải sản khô các loại theo Biên bản của Tổ kiểm kê UBND thành phố phối hợp các sở, ngành và UBND phường Phú Hải, thôn Phú Thượng kiểm đếm ngày 07/12/2017.

Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 20/5/2018 của UBND thành phố về việc phê duyệt và phân bổ kinh phí bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển cho chủ cơ sở có hàng hải sản tồn đọng và lao động bị thiệt hại trên địa bàn phường Đồng Phú, Đồng Mỹ, Phú Hải đã thực hiện đúng quy định về hỗ trợ đối với hàng hải sản tồn đọng của Chính phủ.

Điều 2. Yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền chi trả số tiền 105.000.000 đồng hỗ trợ 30% giá trị của 2.500kg hải sản theo quy định cho cơ sở Lâm Nhung.

Điều 3. Nếu không đồng ý với quyết định này, ông Đỗ Thành Lâm có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới; ông Đỗ Thành Lâm; Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Tải văn bản
 

[Trở về]