Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định số 917/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 về việc giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Thanh Mai, Phó Giám đốc Công ty TNHH Hải sản Tích Mai có trụ sở tại thôn Thanh Khê, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch (lần hai) 
Điều 1. Không công nhận nội dung bà Phạm Thị Thanh Mai khiếu nại Quyết định số 2501/QĐ-CT ngày 13/7/2018 của Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) đối với khiếu nại của Công ty TNHH Hải sản Tích Mai về việc giải quyết bồi thường, hỗ trợ do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển.

Điều 2. Giữ nguyên Quyết định số 2501/QĐ-UBND ngày 13/7/2018 của Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) của Công ty TNHH Hải sản Tích Mai có trụ sở tại thôn Thanh Khê, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch.

Điều 3. Nếu không đồng ý với Quyết định này bà Phạm Thị Thanh Mai có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, bà Phạm Thị Thanh Mai và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Tải văn bản

[Trở về]