VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Quyết tâm triển khai đồng bộ giải pháp cải thiện các chỉ số còn đạt thấp, bị giảm điểm, phấn đấu đạt khá của cả nước về Chỉ số PCI Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Năm 2018, để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Nghị quyết số 19/2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2018, định hướng đến năm 2020 và đạt được một số kết quả tích cực.

Chủ tịch UBND tỉnh thăm Trung tâm Hành chính công

Đặc biệt, việc thành lập và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại Trung tâm Hành chính công tỉnh theo hướng hiện đại, đồng bộ trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính như tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu điện, giao dịch hành chính công trực tuyến ở mức độ 3, 4 đã góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan Nhà nước. Đây cũng là giải pháp cải thiện chất lượng công vụ, xây dựng chính quyền đồng hành, phục vụ hướng tới sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân, thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhằm đảm bảo tính công bằng, khách quan, minh bạch tại các khu vực có tiềm năng, được nhiều nhà đầu tư quan tâm như Bảo Ninh, Phong Nha, các quỹ đất ven biển..., UBND tỉnh cũng đã ban hành suất đầu tư tối thiểu làm cơ sở để kêu gọi nhà đầu tư có năng lực; chủ động rà soát, sửa đổi quy định chính sách của tỉnh về doanh nghiệp, đầu tư đảm bảo đồng bộ, phù hợp với quy định mới của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và văn bản hướng dẫn. Với nhiều sáng kiến, kế hoạch cải cách hành chính đã góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong quản lý Nhà nước, cải tiến phương thức làm việc, giảm thời gian, chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính…

Theo kết quả đánh giá Chỉ số PCI năm 2018, Chỉ số PCI của Quảng Bình đạt 61,06, tăng 0,24 điểm so với năm 2017, thuộc nhóm trung bình của cả nước. Trong năm, tỉnh Quảng Bình có 03 chỉ số thành phần vừa tăng điểm, vừa tăng hạng (giảm 03 chỉ số so với năm 2017), 03 chỉ số thành phần tăng điểm nhưng giảm hạng (tăng 02 chỉ số) và 04 chỉ số thành phần vừa giảm điểm, vừa giảm hạng.

Nguyên nhân của việc nhiều chỉ số chưa được cải thiện hoặc giảm sút là do một số ngành, địa phương chưa thực sự quan tâm, thực hiện tốt mục tiêu, giải pháp theo từng nội dung, chỉ số, chỉ tiêu thành phần được giao; tinh thần, thái độ và trách nhiệm phục vụ doanh nghiệp, thực hiện dịch vụ hành chính công của một số cán bộ, công chức chưa cao, thiếu linh hoạt trong giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp; tình trạng phát sinh chi phí không chính thức đối với doanh nghiệp vẫn còn xảy ra, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, một số thủ tục hành chính còn bất cập, rườm rà; công tác hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư sau cấp phép còn nhiều bất cập; việc tiếp cận thông tin về cơ chế, chính sách, pháp luật còn hạn chế...

Năm 2019 và những năm tới, tỉnh Quảng Bình tiếp tục quyết tâm triển khai đồng bộ giải pháp cải thiện các chỉ số còn đạt thấp, bị giảm điểm, thứ hạng trong năm 2018 nhằm phấn đấu đưa Chỉ số PCI của tỉnh xếp vào nhóm khá cả nước, tạo động lực cho thu hút đầu tư, phât triển doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Song song với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính, toàn tỉnh cũng đẩy nhanh tiến độ ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, phấn đấu đưa 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành vào thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh trong năm 2019 - 2020; bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của cơ quan hành chính Nhà nước gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu...

Để phấn đấu trở lại nhóm khá của cả nước về Chỉ số PCI, các sở, ngành, địa phương tiếp tục bám sát mục tiêu đề ra, tập trung cải thiện 01 Chỉ số ở thứ hạng tốt (Gia nhập thị trường), 08 Chỉ số ở thứ hạng khá (Tiếp cận đất đai, tính minh bạch, chi phí thời gian, tính năng động, cạnh tranh bình đẳng, hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động, thiết chế pháp lý), 01 Chỉ số ở thứ hạng trung bình (Chi phí không chính thức), trong đó chú trọng đẩy mạnh cải thiện 04 Chỉ số giảm hạng (Gia nhập thị trường, chi phí không chính thức, tính năng động và hỗ trợ doanh nghiệp).

Đặc biệt, các ngành, địa phương liên quan tăng cường thực hiện 128 mục tiêu cụ thể được giao cho 08 cơ quan đầu mối và 25 cơ quan chủ trì từng chỉ tiêu thành phần. Trong đó, các sở, ngành liên quan tiếp tục rút ngắn thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thông qua đăng ký doanh nghiệp trực tuyến mức độ 4, giảm bớt số lần đi lại của doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh; rà soát nhằm đơn giản hóa hồ sơ, rút ngắn quy trình, thời gian xử lý hồ sơ liên quan đến công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; bãi bỏ những hồ sơ không cần thiết, đơn giản hóa nội dung hồ sơ, thủ tục, thực hiện kết nối điện tử liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Mặt khác, các ngành, địa phương tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tiếp cận đất đai; có biện pháp thúc đẩy các dự án chậm triển khai nhằm cải thiện 3/11 chỉ tiêu thành phần xếp hạng xấu, trung bình; công khai kịp thời về cơ chế, chính sách, quy hoạch… để tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong tiếp cận thông tin, cơ hội đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Tin rằng, với việc thực hiện quyết liệt các giải pháp cụ thể để cải thiện môi trường kinh doanh, tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Quảng Bình sẽ hoàn thành mục tiêu trở lại nhóm khá của cả nước về Chỉ số PCI đã đề ra.

Mai Anh

 

[Trở về]