VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Rà soát chặt chẽ các khoản thu, không tạo áp lực thu từ đất 
(Quang Binh Portal) - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 509/UBND-TNMT ngày 07/4/2021 về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường.  
Theo đó, trong những năm gần đây, các khoản thu từ đất chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng thu ngân sách của tỉnh. Điều này dẫn đến sự mất cân đối trong cơ cấu nguồn thu và thiếu bền vững, vì vậy, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho Bạc Nhà nước, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát chặt chẽ các khoản thu, không tạo áp lực thu từ đất, tập trung thu đúng tiến độ, thu đủ từ tiền sử dụng đất; có biện pháp chống thất thu, nợ đọng thuế, đồng thời mở rộng các khoản thu từ sản xuất kinh doanh, khoản thuế, phí và lệ phí, tạo sự ổn định, bền vững trong cơ cấu thu ngân sách.

Đặc biệt, Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương rà soát kỹ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong Quy hoạch tỉnh, tăng cường công tác phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố để rà soát lại quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện một cách toàn diện, đưa ra định hướng phát triển dài hạn trong quy hoạch sử dụng đất, nâng cao tỷ lệ các chỉ tiêu chức năng đất đảm bảo theo đúng quy định; khẩn trương hướng dẫn thủ tục về giao đất, cho thuê đất cho doanh nghiệp; tham mưu UBND tỉnh giải quyết dứt điểm việc giao đất, cho thuê đất cho doanh nghiệp dự án theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo thực hiện đúng các cam kết của tỉnh đối với nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp triển khai thực hiện dự án.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng tải công khai rộng rãi Dự thảo Quy hoạch tỉnh để người dân, doanh nghiệp biết, tham gia ý kiến, làm cơ sở để nghiên cứu, quyết định đầu tư, với tinh thần tỉnh tạo điều kiện tối đa cho các nhà đầu tư như đã cam kết tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2021.

N.Q

[Trở về]
Thông tin nổi bật

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, Kí tự đặc biệt ff, kitudacbiet


Chứng nhận ISO 9001, Chứng nhận ISO 22000, Chứng nhận ISO 14001, ISO quốc tế, Chứng nhận hợp quy, Chứng nhận ISO, Chứng nhận ISO 27001, Chứng chỉ an toàn, Chứng chỉ năng lực xây dựng, Làm lý lịch tư pháp