VĂN BẢN MỚI

Vĩnh Long thử nghiệm từng dịch vụ đô thị thông minh trước khi nhân rộng Tin mới
Trong kế hoạch giai đoạn 2021-2025, Vĩnh Long đặt mục tiêu xây dựng phát triển các dịch vụ đô thị thông minh phù hợp điều kiện, đặc thù, nhu cầu thực tế của tỉnh; ưu tiên các dịch vụ giải quyết...
Xem tiếp
Cải thiện Chỉ số PAPI ở thành phố Hà Nội: Giải pháp thực chất, hiệu quả 
Với quyết tâm cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội năm 2021 và các năm tiếp theo, thời gian qua, từ thành phố đến cơ sở đã tập trung...
Xem tiếp
Tiết kiệm hơn 5 triệu ngày công nhờ cải cách hành chính 
Bộ NN-PTNT có 376 thủ tục hành chính, trong đó 241 thủ tục hành chính cấp Bộ, 106 cấp tỉnh, 16 cấp huyện, 9 cấp xã đã được công khai trên Cổng dịch vụ công.
Xem tiếp
Bí thư TP.HCM: Công nghệ số giúp phát hiện, đào thải cán bộ thiếu trách nhiệm 
“Điều hành bằng chính quyền số sẽ giúp đánh giá đúng năng lực làm việc, phát hiện cán bộ làm tốt và đào thải thành phần làm việc không tốt, không hiệu quả, không có trách nhiệm”, Bí thư...
Xem tiếp
Cải cách thủ tục hành chính vì dân 
Từ đầu năm 2021 đến nay, mặc dù gặp không ít khó khăn do dịch Covid, song công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn Thủ đô với mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ...
Xem tiếp
Cởi bỏ tâm lý sợ sai cho cán bộ 
Đất nước không thể có những đột phá nếu cán bộ không dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Nhưng để cán bộ “6 dám”, họ rất cần được bảo vệ nhằm cởi bỏ tâm lý sợ sai của chính mình....
Xem tiếp
Quảng Bình cải cách thủ tục hành chính hỗ trợ doanh nghiệp 
Sở Công Thương Quảng Bình vừa được UBND tỉnh giao nhiệm vụ đầu mối tổ chức thực hiện Chỉ số Dịch vụ Hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Bộ Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh năm 2021, góp phần...
Xem tiếp
Hà Nội: Nâng mức độ hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính 
Chỉ số hài lòng của người dân, DN đã trở thành một công cụ quản lý công tác cải cách hành chính, giúp đánh giá đúng mức những vấn đề đã làm được, chưa làm được của cả hệ thống. Để năm 2021, mức độ...
Xem tiếp
Bộ Tài chính: Cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin 
Bộ Tài chính chủ động triển khai kế hoạch cải cách hành chính và xây dựng chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số và nền kinh tế số, đặc biệt đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử hóa...
Xem tiếp
Hiệu quả hoạt động Đề án tạo dựng hình ảnh địa phương 
Với sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp của các sở, ngành, UBND huyện Tháp Mười đã ban hành Kế hoạch về tạo dựng hình ảnh địa phương giai đoạn 2017 – 2020, gắn với xây dựng chính...
Xem tiếp