VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Sắp xếp các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch báo chí toàn quốc Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 25/6/2020, UBND tỉnh đã có Công văn số 1097/UBND-NC về việc sắp xếp các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch báo chí toàn quốc.
Theo đó, 04 cơ quan báo chí giữ nguyên, gồm: Báo Quảng Bình - Tỉnh ủy Quảng Bình; Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình - UBND tỉnh Quảng Bình; Tạp chí Nhật Lệ - Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Bình; Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Quảng Bình - Trường Đại học Quảng Bình. 03 cơ quan báo chí sắp xếp lại, đó là: Tạp chí Sinh hoạt Chi bộ - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giải thể chuyển thành Thông tin Sinh hoạt Chi bộ; Tạp chí Văn hóa Quảng Bình - Sở Văn hóa và Thể thao giải thể chuyển thành Bản tin Văn hóa Quảng Bình; Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình - Sở Khoa học và Công nghệ giải thể chuyển thành Bản tin Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình.

UBND tỉnh cũng nêu rõ, trong thời điểm hiện tại chưa thành lập Tạp chí chuyên ngành thuộc UBND tỉnh về văn hóa, du lịch. Vì vậy, việc tuyên truyền các nội dung về văn hóa, du lịch sẽ do các cơ quan báo chí thực hiện.

Để làm hồ sơ, thủ tục hoạt động báo chí sau khi sắp xếp lại, UBND tỉnh yêu cầu cơ quan chủ quản chỉ đạo cơ quan báo chí giữ nguyên tiến hành việc rà soát tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí và hiệu lực giấy phép hoạt động báo chí, giấy phép sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động; nếu có sự thay đổi khẩn trương làm hồ sơ gửi Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động đảm bảo đúng quy định. Đối với cơ quan báo chí giải thể, chuyển từ Tạp chí thành Bản tin, UBND tỉnh yêu cầu cơ quan chủ quản cơ quan báo chí có văn bản gửi Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị thu hồi giấy phép hoạt động báo chí; thời gian gửi văn bản trước ngày 30/6/2020; đồng thời thực hiện thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xuất bản Bản tin theo quy định của pháp luật.

Minh Huyền

[Trở về]