VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Sau 02 năm triển khai Đề án chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh xăng dầu: Chưa phát hiện trường hợp nhậu lập nào Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đề án chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh được thực hiện bằng giải pháp quản lý đồng hồ (công tơ) tổng trên các phương tiện đo xăng dầu là một giải pháp mới, mang tính toàn diện về mặt quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu.
Sau 02 năm (2017 - 2018) triển khai Đề án cho thấy, trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện trường hợp nhập lậu xăng dầu nào. Đặc biệt, ngoài yếu tố tăng nhu cầu tiêu thụ do tăng về số lượng máy móc, phương tiện vận tải, ô tô thì yếu tố quản lý chặt chẽ sản lượng bán ra (hạn chế xăng dầu nhập lậu không rõ nguồn gốc), buộc các doanh nghiệp khi bán hàng phải xuất hóa đơn, kê khai theo sản lượng thực tế đã góp phần làm cho sản lượng bán ra tăng cao so với trước khi chưa dán tem, theo đó doanh thu bán hàng cũng tăng lên so với trước đây.

Cụ thể, tổng sản lượng tiêu thụ xăng dầu trong toàn tỉnh năm 2017 hơn 215,5 triệu lít, tăng 38,8% so với năm 2016; năm 2018 hơn 232,6 triệu lít, tăng 08% so với năm 2017. Về doanh thu, sau khi dán tem, doanh thu bán lẻ qua các cột bơm năm 2017 hơn 2,7 nghìn tỷ đồng, tăng 52,8% so với năm 2016; năm 2018 là trên 3,1 nghìn tỷ đồng, tăng 15,2% so với năm 2017.

Ngoài yếu tố tăng về sản lượng, doanh thu thì các loại thuế nộp ngân sách của đơn vị kinh doanh xăng dầu thực hiện Đề án cũng tăng khá. Năm 2016 khi chưa thực hiện Đề án, tổng các loại thuế đã nộp ngân sách Nhà nước của các đơn vị này gần 327 tỷ đồng, năm 2017 khi đã niêm phong cột bơm thì số nộp ngân sách hơn 345,5 tỷ đồng, tăng 5,7% so với năm 2016, năm 2018 hơn 543 tỷ đồng, tăng 57,2% so với năm 2017.

Có thể khẳng định, triển khai thực hiện Đề án chống thất thu thế trong hoạt động kinh doanh xăng dầu bằng giải pháp quản lý đồng hồ tổng trên các phương tiện đo xăng dầu không chỉ có ý nghĩa về mặt quản lý thuế mà còn chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về số lượng, chất lượng, đảm bảo an toàn hàng hóa và an ninh năng lượng, xây dựng một môi trường lành mạnh trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Hồng Mến

[Trở về]