VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
 Bản in     Gởi bài viết  

I. CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH

1. Văn phòng UBND tỉnh

2. Sở Nội vụ

3. Sở Tư pháp

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

5. Sở Tài chính

6. Sở Công thương

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

8. Sở Giao thông Vận tải

9. Sở Xây dựng

10. Sở Tài nguyên và Môi trường

 

11. Sở Thông tin và Truyền thông

12. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

13. Sở Văn hóa và Thể thao

14. Sở Du lịch

15. Sở Khoa học và Công nghệ

16. Sở Giáo dục và Đào tạo

17. Sở Y tế

18. Sở Ngoại vụ

19. Thanh tra tỉnh

20. Ban Dân tộc


II. CÁC BAN NGÀNH, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CẤP TỈNH

1. Quỹ phát triển đất tỉnh

2. Vườn Quốc gia PN-KB

3. BQLDA Phát triển Du lịch bền vững Tiểu vùng Mê Kông

4. BQLDA Phát triển nông thôn bền vững vì người nghè (SRDP)

5. BQLDA Khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng

6. Bảo hiểm xã hội

7. Công an tỉnh

8. Cục Thống kê

9. Cục thuế

10. Cục Thi hành án dân sự

 

11. Ban Quản lý Khu Kinh tế

12. Cục Hải quan

13. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên

14. Đài Phát thanh – Truyền hình

15. Kho Bạc Nhà nước

16. Tòa án nhân dân

17. Viện Kiểm sát

18. Trường Đại học Quảng Bình

19. Trường Chính trị

20. Trường Cao đẳng nghề

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN