VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
 Bản in     Gởi bài viết  

I. CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH

1. Văn phòng UBND tỉnh

2. Sở Nội vụ

3. Sở Tư pháp

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

5. Sở Tài chính

6. Sở Công thương

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

8. Sở Giao thông Vận tải

9. Sở Xây dựng

10. Sở Tài nguyên và Môi trường

 

11. Sở Thông tin và Truyền thông

12. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

13. Sở Văn hóa và Thể thao

14. Sở Du lịch

15. Sở Khoa học và Công nghệ

16. Sở Giáo dục và Đào tạo

17. Sở Y tế

18. Sở Ngoại vụ

19. Thanh tra tỉnh

20. Ban Dân tộc


II. CÁC BAN NGÀNH, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CẤP TỈNH

1. Quỹ Đầu tư phát triển

2. Vườn Quốc gia PN-KB

3. BQLDA Phát triển nông thôn bền vững vì người nghè (SRDP)

4. BQLDA Khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng

5. Bảo hiểm xã hội

6. Công an tỉnh

7. Cục Thống kê

8. Cục thuế

9. Cục Thi hành án dân sự

 

10. Ban Quản lý Khu Kinh tế

11. Cục Hải quan

12. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên

13. Đài Phát thanh – Truyền hình

14. Kho Bạc Nhà nước

15. Tòa án nhân dân

16. Viện Kiểm sát

17. Trường Đại học Quảng Bình

18. Trường Chính trị

19. Trường Cao đẳng nghề

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN