VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
So Cong Thuong

Trụ sở: Sở Công Thương

 

 Liên lạc:

- Địa chỉ: 11 Quang Trung - TP Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3822019/ 0232. 3858933

- Email: sct@quangbinh.gov.vn

- Website: sct.quangbinh.gov.vn


I. BAN GIÁM ĐỐC:

 Giám đốc: Phạm Quang Hải 

- Điện thoại: 0232. 3827909

- Email: haipq.sct@quangbinh.gov.vn

 Phó Giám đốc: Phan Hoài Nam

- Điện thoại: 0232. 3821868

- Email: namph.sct@quangbinh.gov.vn 

 Phó Giám đốc: Đào Anh Tuấn

- Điện thoại: 0232. 3821822

- Email: tuanda.sct@quangbinh.gov.vn 

 Phó Giám đốc: Nguyễn Việt Hà

- Điện thoại: 0232. 3859177

- Email: hanv.sct@quangbinh.gov.vn 

  

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ:

1. Văn phòng:

- Điện thoại/Fax: 0232. 3822019/ 3858933

2. Thanh tra:

- Điện thoại: 0232. 3821634

3. Phòng Quản lý Thương mại:

- Điện thoại: 0232. 3829350/ 0232. 3859177

4. Phòng Quản lý Công nghiệp:

- Điện thoại: 0232. 3821821

5. Phòng Kỹ thuật Năng lượng:

- Điện thoại: 0232. 3821820/: 0232. 3841926

 

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

1. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại

- Địa chỉ: Số 59 - Trần Nguyên Hãn - TP Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3829380/ 3796967


[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN