VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
So Cong Thuong

Trụ sở: Sở Công Thương

 

 Liên lạc:

- Địa chỉ: 11 Quang Trung - TP Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (0232) 3822019/ (0232) 3858933

- Email: socongthuongqb@gmail.com; sct@quangbinh.gov.vn

- Website: sct.quangbinh.gov.vn


I. BAN GIÁM ĐỐC:

 Giám đốc: Phan Văn Thường 

- Điện thoại: (0232) 3824032

- Email: thuongpv.sct@quangbinh.gov.vn; thuongpvsctqb@gmail.com

 Phó Giám đốc: Đinh Minh Chất

- Điện thoại: (0232) 3859177

- Email: chatdm.sct@quangbinh.gov.vn

 Phó Giám đốc: Lê Trá Khoái

- Điện thoại: (0232) 3821822

- Email: khoailt.sct@quangbinh.gov.vn

 Phó Giám đốc: Phan Hoài Nam

- Điện thoại: (0232)

- Email: namph.sct@quangbinh.gov.vn 

 

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ:

1. Văn phòng:

- Điện thoại/Fax: (0232) 3822019/ 3858933

2. Phòng Quản lý Công nghiệp:

- Điện thoại: (0232) 3821821

3. Phòng Quản lý Thương mại:

- Điện thoại: (0232) 3829350

4. Phòng Quản lý năng lượng:

- Điện thoại: (0232) 3821820

5. Phòng Quản lý Kỹ thuật:

- Điện thoại: (0232) 3841926

6. Thanh tra:

- Điện thoại: (0232) 3821634

7. Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp:

- Điện thoại: (0232) 3840176

8. Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu:

- Điện thoại:

 

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

1. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại

- Địa chỉ: Số 59 - Trần Nguyên Hãn - TP Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (0232) 3829380/ 3796967

2. Chi cục Quản lý thị trường

- Địa chỉ: Số 07 - Đường Cô Tám - TP Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (0232) 3825086


[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN