VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  

 

1. Văn phòng UBND tỉnh

2. Sở Nội vụ

3. Sở Tư pháp

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

5. Sở Tài chính

6. Sở Công thương

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

8. Sở Giao thông Vận tải

9. Sở Xây dựng

10. Sở Tài nguyên và Môi trường

11. Sở Thông tin và Truyền thông

12. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

13. Sở Văn hóa và Thể thao

14. Sở Du lịch

15. Sở Khoa học và Công nghệ

16. Sở Giáo dục và Đào tạo

17. Sở Y tế

18. Sở Ngoại vụ

19. Thanh tra tỉnh

20. Ban Dân tộc   

1. Ban Quản lý Khu Kinh tế

2. Quỹ phát triển đất

3. Vườn Quốc gia P.Nha-K.Bàng

4. BQLDA Phát triển Nông thôn bền vững vì người nghèo (SRDP)

5. Bảo hiểm xã hội

6. Công an tỉnh

7. Cục Thi hành án dân sự

8. Cục Thống kê

9. Cục thuế

10. Cục Hải quan

11. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực B.T. Thiên

12. Đài Phát thanh – Truyền hình

13. Kho Bạc Nhà nước

14. Tòa Án nhân dân

15. Viện Kiểm sát

16. Trường Đại học Quảng Bình

17. Trường Chính trị

18. Trường Cao đẳng nghề

19. Trường Cao đẳng Kỹ thuật CNN

1. Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh

2. Hội Văn học Nghệ thuật

3. Hội Chữ thập đỏ

4. Hội Khuyến học

5. Hội Nông dân tỉnh

6. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

7. Hội Cựu chiến binh tỉnh

8. Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo

9. Tỉnh Đoàn

10. Liên minh Hợp tác xã

11. Liên đoàn Lao động tỉnh

1. Thành phố Đồng Hới

2. Thị xã Ba Đồn

3. Huyện Quảng Ninh

4. Huyện Lệ Thủy

5. Huyện Bố Trạch

6. Huyện Quảng Trạch

7. Huyện Tuyên Hóa

8. Huyện Minh Hóa

1. Bưu điện tỉnh

2. Công ty Điện lực Q.Bình

3. Cảng vụ Hàng hải Q.Bình

4. Ngân hàng nhà nước

5. Viễn thông Quảng Bình

 

[Trở về]