VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  

 

1. Văn phòng UBND tỉnh

2. Sở Nội vụ

3. Sở Tư pháp

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

5. Sở Tài chính

6. Sở Công thương

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

8. Sở Giao thông Vận tải

9. Sở Xây dựng

10. Sở Tài nguyên và Môi trường

11. Sở Thông tin và Truyền thông

12. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

13. Sở Văn hóa và Thể thao

14. Sở Du lịch

15. Sở Khoa học và Công nghệ

16. Sở Giáo dục và Đào tạo

17. Sở Y tế

18. Sở Ngoại vụ

19. Thanh tra tỉnh

20. Ban Dân tộc   

1. Ban Quản lý Khu Kinh tế

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

3. Quỹ phát triển đất

4. Vườn Quốc gia P.Nha-K.Bàng

5. BQLDA Phát triển Nông thôn bền vững vì người nghèo (SRDP)

6. Bảo hiểm xã hội

7. Công an tỉnh

8. Cục Thi hành án dân sự

9. Cục Thống kê

10. Cục thuế

11. Cục Hải quan

12. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực B.T. Thiên

13. Đài Phát thanh – Truyền hình

14. Kho Bạc Nhà nước

15. Tòa Án nhân dân

16. Viện Kiểm sát

17. Trường Đại học Quảng Bình

18. Trường Chính trị

19. Trường Cao đẳng nghề

20. Trường Cao đẳng Kỹ thuật CNN

1. Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh

2. Hội Văn học Nghệ thuật

3. Hội Chữ thập đỏ

4. Hội Khuyến học

5. Hội Nông dân tỉnh

6. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

7. Hội Cựu chiến binh tỉnh

8. Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo

9. Tỉnh Đoàn

10. Liên minh Hợp tác xã

11. Liên đoàn Lao động tỉnh

1. Thành phố Đồng Hới

2. Thị xã Ba Đồn

3. Huyện Quảng Ninh

4. Huyện Lệ Thủy

5. Huyện Bố Trạch

6. Huyện Quảng Trạch

7. Huyện Tuyên Hóa

8. Huyện Minh Hóa

1. Bưu điện tỉnh

2. Công ty Điện lực Q.Bình

3. Cảng vụ Hàng hải Q.Bình

4. Ngân hàng nhà nước

5. Viễn thông Quảng Bình

 

[Trở về]