Bản in     Gởi bài viết  

 

1. Văn phòng UBND tỉnh

2. Sở Nội vụ

3. Sở Tư pháp

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

5. Sở Tài chính

6. Sở Công thương

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

8. Sở Giao thông Vận tải

9. Sở Xây dựng

10. Sở Tài nguyên và Môi trường

11. Sở Thông tin và Truyền thông

12. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

13. Sở Văn hóa và Thể thao

14. Sở Du lịch

15. Sở Khoa học và Công nghệ

16. Sở Giáo dục và Đào tạo

17. Sở Y tế

18. Sở Ngoại vụ

19. Thanh tra tỉnh

20. Ban Dân tộc   

1. Ban Quản lý Khu Kinh tế

2. BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

3. BQL Dự án phát triển Nông thôn bền vững vì người nghèo (SRDP)

4. BQL Dự án môi trường và biến đổi khí hậu TP Đồng Hới

5. Quỹ phát triển đất

6. Vườn Quốc gia P.Nha-K.Bàng

7. Bảo hiểm xã hội

8. Công an tỉnh

9. Cục Thi hành án dân sự

10. Cục Thống kê

11. Cục thuế

12. Cục Hải quan

13. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực B.T. Thiên

14. Đài Phát thanh – Truyền hình

15. Kho Bạc Nhà nước

16. Tòa Án nhân dân

17. Viện Kiểm sát

18. Trường Đại học Quảng Bình

19. Trường Chính trị

20. Trường Cao đẳng nghề

21. Trường Cao đẳng Kỹ thuật CNN

1. Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh

2. Hội Văn học Nghệ thuật

3. Hội Chữ thập đỏ

4. Hội Khuyến học

5. Hội Nông dân tỉnh

6. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

7. Hội Cựu chiến binh tỉnh

8. Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo

9. Tỉnh Đoàn

10. Liên minh Hợp tác xã

11. Liên đoàn Lao động tỉnh

1. Thành phố Đồng Hới

2. Thị xã Ba Đồn

3. Huyện Quảng Ninh

4. Huyện Lệ Thủy

5. Huyện Bố Trạch

6. Huyện Quảng Trạch

7. Huyện Tuyên Hóa

8. Huyện Minh Hóa

1. Bưu điện tỉnh

2. Công ty Điện lực Q.Bình

3. Cảng vụ Hàng hải Q.Bình

4. Ngân hàng nhà nước

5. Viễn thông Quảng Bình

 

[Trở về]