VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Sở Giáo dục - Đào tạo: Chấn chỉnh thu tiền bán hồ sơ và lệ phí tuyển sinh đầu cấp Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Hiện nay, ở một số trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã xảy ra tình trạng bán hồ sơ đăng ký tuyển sinh, thu lệ phí tuyển sinh đầu cấp trái quy định, giá bán hồ sơ quá cao so với chi phí và giá cả mặt bằng thị trường, gây khó khăn cho học sinh, phụ huynh. Ngày 27/6/2018, Sở Giáo dục - Đào tạo đã có Công văn số 1225/SGDĐT yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, Hiệu trưởng các trường phổ thông trực thuộc Sở chấn chỉnh, khắc phục tình trạng nói trên.
Cụ thể, Sở Giáo dục - Đào tạo yêu cầu các đơn vị không được thu lệ phí tuyển sinh đầu cấp dưới bất kỳ hình thức nào, nếu đơn vị nào đã thu thì kịp thời trả lại cho học sinh.

Trường hợp thực sự cần thu tiền hồ sơ đăng ký tuyển sinh phải có kế hoạch cụ thể, được thống nhất trong tập thể lãnh đạo đơn vị, báo cáo xin ý kiến của cấp trên có thẩm quyền và tiến hành thủ tục thẩm định giá theo quy định.

Phòng Giáo dục - Đào tạo, Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc Sở thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra và giám sát cơ sở giáo dục trên địa bàn quản lý, giáo viên chủ nhiệm để kịp thời chấn chỉnh những trường hợp thu lệ phí không đúng quy định.

Hồng Mến

[Trở về]