VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

So GTVT

Trụ sở: Sở Giao thông - Vận tải

 Liên lạc:

- Địa chỉ: 02 - Trần Hưng Đạo - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (0232) 3822012

- Email: sgtvt@quangbinh.gov.vn

- Website: sgtvt.quangbinh.gov.vn


I. BAN GIÁM ĐỐC: 

  Giám đốc: Phạm Quang Hải

- Điện thoại: (0232) 3851399

- Email: haipq63@yahoo.com

  Phó Giám đốc: Trần Văn Luận

- Điện thoại: (0232) 3822219

- Email: luantranvan60@gmail.com

  Phó Giám đốc: Lê Quốc Cường

- Điện thoại: (0232) 3818819

- Email: cuonggtvt@gmail.com

  Phó Giám đốc: Võ Như Quang

- Điện thoại: (0232) 3822667

- Email: quangvn.sgtvt@quangbinh.gov.vn

 

II. CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC: 

1. Văn phòng

Điện thoại: (0232) 3822257

2. Phòng Tài chính Kế toán

Điện thoại: (0232) 3821207

3. Phòng Quản lý Giao thông

Điện thoại: (0232) 3821208

4. Phòng Đăng kiểm Công nghiệp

Điện thoại: (0232) 3821255

5. Phòng Quản lý vận tải và phương tiện người lái

Điện thoại: (0232) 3820405

6. Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

Điện thoại: (0232) 3823704

7. Phòng Kỹ thuật Thẩm định

Điện thoại: (0232) 3824411

8. Thanh tra Sở

Điện thoại/Fax: (0232) 3842981/ (0232) 3820148

 

III. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC: 

1. Ban Quản lý dự án khu vực chuyên ngành giao thông vận tải

- Điện thoại/Fax: (0232) 3851655/ (0232) 3821687 

2. Ban Quản lý dự án giao thông nông thôn

- Điện thoại/Fax: (0232) 3825583

3. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Cảnh - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (0232) 3828597

4. Trung tâm Dịch vụ và quản lý bến xe

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Cảnh - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (0232) 382150/ (0232) 3825254


[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN