VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về ‘‘Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’’ Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 20/08/2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình

Tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình, dự hội nghị có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương trong tỉnh…

03 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã dần trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và nhiều tầng lớp Nhân dân. Cấp ủy các cấp đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, có các nội dung hết sức cụ thể, giải quyết triệt để nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm. Nhiều địa phương, đơn vị chọn khâu đột phá là tập trung quyết liệt đổi mới cách thức lãnh đạo, điều hành công việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Công tác tuyên truyền được triển khai tích cực, góp phần quan trọng trong việc nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả, lan tỏa những tấm gương điển hình tiên tiến, làm cho việc thực hiện Chỉ thị 05 ngày càng đi vào chiều sâu, có kết quả thực chất. Nhiều cấp ủy tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện Chỉ thị 05; phát huy, nhân rộng mô hình hiệu quả, xây dựng mô hình mới, khuyến khích các cách làm sáng tạo để tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác trong Nhân dân… Qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ, quần chúng Nhân dân trong học tập và làm theo tấm gương Bác.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), đồng thời yêu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp và từng đảng viên tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, tính lâu dài, thường xuyên của việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; có chương trình kế hoạch thật cụ thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để tạo ra một phong trào chuyển biến theo gương Bác.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp cần tập trung khắc phục, giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc nổi cộm mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm; chú trọng xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; mỗi tập thể, cá nhân, gia đình cần làm tốt việc bảo vệ môi trường sống bằng những việc làm cụ thể, hàng ngày giữ gìn vệ sinh trên địa bàn dân cư, không vứt rác bừa bãi, trồng và bảo vệ cây xanh, thực hiện tốt phong trào chống rác thải nhựa…

Mai Anh

[Trở về]