VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Sơ kết 05 năm thực hiện chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăngcường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” 
(Quang Binh Portal) - Chiều ngày 23/8/2019, Ban Thường vụ tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách - Xã hội tỉnh. Về phía Trung ương có đồng chí Nguyễn Văn Lý, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách - Xã hội Việt Nam, đại diện các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

 

 Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy trao Bằng khen của Ban Thường vụ tỉnh ủy cho các tập thể và cá nhân

Qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư đã thật sự đi vào cuộc sống và tác động mạnh mẽ, tích cực đối với hoạt động tín dụng chính sách - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đến nay, 04 tổ chức chính trị - xã hội đang tham gia quản lý 3.162,9 tỷ đồng, với gần 85 nghìn khách hàng vay, chiếm trên 99,5% tổng dư nợ tín dụng, tốc độ tăng trưởng nguồn vốn đạt bình quân 10,2%/năm. Trong 05 năm qua, đã giải ngân cho 169 ngàn lượt hộ vay, với số tiền 5.027 tỷ đồng, chiếm 56,6% tổng doanh số cho vay. Ngân hàng Chính sách - Xã hội tỉnh phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các đoàn thể nhận ủy thác tập trung thu hồi nợ quá hạn, nhất là những món nợ xấu tồn đọng. Nhờ đó, đã đưa tỷ lệ nợ quá hạn xuống còn 0,14%; nợ khoanh chiếm 0,01% tổng dư nợ.

Cùng với sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của cả hệ thống chính trị và Ngân hàng Chính sách - Xã hội tỉnh đã giúp cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh ngày càng phát huy được hiệu quả. Đến nay, vốn tín dụng chính sách xã hội đã giúp hơn 169 nghìn lượt hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác được vay vốn; hơn 44,9 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo; góp phần trang trải chi phí học tập cho 3,6 nghìn học sinh, sinh viên; thu hút, tạo việc làm thường xuyên cho 11,4 nghìn lao động; hỗ trợ xây dựng trên 3,7 nghìn căn nhà cho hộ nghèo và đối tượng chính sách... Đặc biệt, vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh hiện còn 6,14%, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 8,2%.

 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân

Phát biểu hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy, chính quyền các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư với tinh thần trách nhiêm, nghiêm túc, chủ động, sáng tạo; nhận thức rõ về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương. Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư, đồng chí yêu cầu chính quyền các cấp, ngành liên quan, Ngân hàng Chính sách - Xã hội tỉnh tiếp tục phổ biến, quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả những nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 35-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; cấp ủy, chính quyền các cấp cần phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế, sâu sát hơn trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy cũng yêu cầu chính quyền các cấp, ngành liên quan, tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; ưu tiên cân đối nguồn vốn ngân sách Nhà nước để thực hiện chương trình, dự án tín dụng chính sách xã hội, bảo đảm hoạt động ổn định, bền vững của Ngân hàng Chính sách - Xã hội; nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội; điều tra, xác định đối tượng được vay vốn; phối hợp giữa hoạt động huấn luyện kỹ thuật, đào tạo nghề và chuyển giao công nghệ với hoạt động cho vay vốn của Ngân hàng Chính sách - Xã hội, giúp người vay vốn sử dụng vốn có hiệu quả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các đoàn viên, hội viên, Nhân dân, nhất là người nghèo, các đối tượng chính sách khác; hướng dẫn bình xét đối tượng vay vốn; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, hướng dẫn người vay sử dụng vốn hiệu quả; lồng ghép với chương trình, dự án của tổ chức chính trị - xã hội; xây dựng, nhân rộng những mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo bền vững.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho 07 tập thể, 07 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 06 tập thể, 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”; nhiều tập thể, cá nhân cũng được trao Giấy khen của Tổng giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam.

Đặng Hà

[Trở về]