VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020

(Website Quảng Bình) - Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.
Qua 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị, việc nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp ở các cấp, các ngành đã đạt được những kết quả tích cực. Các cấp ủy Đảng, chính quyền đoàn thể đã từng bước nâng cao trách nhiệm của mình đối với công tác tư pháp; các cấp, các ngành đã bám sát nội dung của Nghị quyết, các chương trình kế hoạch của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương và tỉnh đề ra để thực hiện. Hoạt động tố tụng, thi hành án dân sự, giải quyết khiếu kiện về tư pháp, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được tăng cường. Các cơ quan tư pháp trong quá trình xét xử án đã tập trung giải quyết những vụ án quan trọng, phức tạp mà xã hội quan tâm; thực hiện tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và các hoạt động bổ trợ tư pháp, do đó chất lượng án ngày được nâng lên rõ rệt và đã giảm được các vụ án tồn đọng kéo dài, án quá hạn. Cơ sở vật chất, kỹ thuật của các cơ quan tư pháp đã được chú trọng đầu tư, nâng cấp từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đội ngũ làm công tác tư pháp không ngừng được nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; giữ gìn tốt phẩm chất đạo đức cách mạng, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng nếp sống văn minh tại cơ quan, đơn vị, nơi ở.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã chỉ ra một số sai sót, hạn chế còn tồn tại trong quá trình thực hiện Nghị quyết để có hướng khắc phục trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu Nghị quyết của Bộ Chính trị đã đề ra.

T.H

[Trở về]