VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

(Website Quảng Bình) - Sở Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Quyết định 09/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2005-2010. Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.
Thời gian qua, Sở GD-ĐT đã triển khai thực hiện tốt các quy định của Thủ tướng Chính phủ về "Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục”, đến nay trình độ của đội ngũ cán bộ, giáo viên toàn ngành đã được nâng lên rõ rệt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Ngoài việc chú trọng đến chất lượng giảng dạy, ngành còn chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm túc cuộc vận động "Nói không với bệnh thành tích trong giáo dục và trong thi cử"’; "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo". Đồng thời, mở các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên; thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên mầm non, tiểu học; không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, đưa tin học vào trong nhà trường nhằm tạo thuận lợi cho việc dạy và học của giáo viên, học sinh.

Trong giai đoạn tới, ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định 09/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý theo hướng chuẩn hóa, đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng; nâng cấp, mở rộng các cơ sở đào tạo tin học, ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà trong giai đoạn mới.

T.H

[Trở về]