VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2020 
(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 17/7/2020, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Điểm cầu tỉnh Quảng Bình

6 tháng đầu năm 2020, toàn ngành Tư pháp tổ chức trên 360 nghìn cuộc tuyên truyền pháp luật trực tiếp cho gần 18 triệu lượt người, phát miễn phí 34,6 triệu tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tiếp nhận hơn 61 nghìn vụ việc hòa giải, trung bình tỷ lệ hòa giải thành công đạt 79,36%. Ngoài ra, các Bộ, ngành đã xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 410 văn bản quy phạm pháp luật; ngành Tư pháp đã giải quyết số lượng lớn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch, công chứng, chứng thực, trợ giúp pháp lý, đăng ký giao dịch bảo đảm gắn với hiện đại hóa, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Tại hội nghị, đại diện các Bộ, ngành, địa phương đã trao đổi về khó khăn trong công tác đấu giá tài sản; quản lý những văn phòng công chứng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính và kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan tư pháp địa phương…

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp yêu cầu thời gian tới ngành Tư pháp, các địa phương tập trung chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ được giao nhằm bảo đảm tiến độ, đạt chất lượng; đồng thời kịp thời điều chỉnh các chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với diễn biến mới của đại dịch Covid-19 và tình hình kinh tế - xã hội của đất nước; tăng cường kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ, chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực Tư pháp; chú trọng đào tạo, tự đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu công việc; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc; kịp thời hướng dẫn, giải quyết các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng nhằm kịp thời động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao…

Đặng Hà

[Trở về]