VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình: Thông báo mời chào hàng mua sắm tài sản phục vụ công tác 
Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình thông báo mời chào hàng mua sắm tài sản phục vụ công tác, cụ thể:
1. Tên gói thầu: Mua sắm tài sản phục vụ công tác

Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 ngày.

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn

3. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Báo giá

4. Thời gian phát hành yêu cầu báo giá: từ 8h giờ 00, ngày 14 tháng 5 năm 2020 đến trước 8h 30, ngày 20 tháng 5 năm 2020.

5. Địa điểm phát hành yêu cầu báo giá: Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình.

Địa chỉ: 17A Quang Trung – Đồng Hới – Quảng Bình.

Điện thoại: 0232.3822153; Fax: 0232.3822808

6. Bảo đảm dự thầu: Không

7. Thời điểm nộp báo giá: 8h 30, ngày 20 tháng 5 năm 2020

8. Thời điểm mở báo giá: 9 giờ 30, ngày 20 tháng 5 năm 2020

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Lý

[Trở về]