VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình: Thông báo mời chào hàng 
Thực hiện Kế hoạch cung cấp trang bị thiết bị hỗ trợ và phương tiện phục hồi chức năng cho hoạt động Dự án: "Phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật tỉnh Quảng Bình" do tổ chức CARITAS tài trợ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình kính mời quý công ty/đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện và năng lực tham gia chào hàng cung cấp thiết bị (như phụ lục kèm theo) với các điều kiện sau:
- Mỗi công ty/đơn vị chỉ có một Đơn dự chào hàng.

- Nếu nhận được thông báo trúng chào hàng, cam kết ký hợp đồng và các nghĩa vụ liên quan khác (theo mẫu qui định) không quá 03 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng chào giá.

- Bên dự chào hàng đồng ý: Bên mời chào hàng được quyền chấp nhận hoặc loại bỏ bất kỳ Đơn dự chào hàng nào, hủy bỏ chào hàng và loại bỏ tất cả các Đơn dự chào hàng vào thời điểm trước khi trao hợp đồng mà không phải thông báo về lý do vì sao mà bên mời chào hàng phải hành động như vậy.

- Hồ sơ gồm có:

1- Đơn dự chào hàng và báo giá chào hàng;

2- Thỏa thuận phòng chống tham nhũng khi tham gia nộp thầu (theo mẫu);

3- Bản cam kết không thuộc các tiêu chuẩn loại trừ theo quy định của nhà tài trợ Caritas (theo mẫu).

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15/6/2016 đến ngày 25/6/2015 (trong giờ hành chính).

Mọi thông tin chi tiết và địa điểm tiếp nhận hồ sơ xin liên hệ: Phòng Bảo trợ xã hội, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, đường Hai Bà Trưng, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; điện thoại: 052 3824929 hoặc 0912416443; Email: Tancanhsldqb@gmail.com. 

>>> Nhấn vào đây để xem chi tiết Danh mục dụng cụ, thiết bị chào hàng.

Giám đốc
Nguyễn Trường Sơn

[Trở về]