VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
So Lao dong - Thuong binh va Xa hoi

 Trụ sở: Sở Lao động - TBXH

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Đường Hai Bà Trưng - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (0232) 3822393/ (0232) 3828488

- Email: sld@quangbinh.gov.vn

- Website: sldtbxh.quangbinh.gov.vn


I. BAN GIÁM ĐỐC:

Giám đốc: Nguyễn Trường Sơn

- Điện thoại: (0232) 3821621

- Email: sonnt.sld@quangbinh.gov.vn

 Phó Giám đốc: Phạm Thành Đồng

- Điện thoại: (0232) 3816127

- Email: dongpt.sld@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Trịnh Đình Dương

- Điện thoại: (0232) 3816117

- Email: duongtd.sld@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Hồ Tân Cảnh

- Điện thoại:

- Email:

 

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN TRỰC THUỘC:

 

1. Văn phòng

Điện thoại: (0232) 3822393 - (0232) 3816118

2. Thanh tra

Điện thoại: (0232) 3816119

3. Phòng Kế hoạch- Tài chính

Điện thoại: (0232) 3816112

4. Phòng Chính sách Lao động

Điện thoại: (0232) 3845332

5. Phòng Chính sách Người có công

Điện thoại: (0232) 3824924 - (0232) 3824918

6. Phòng Bảo vệ Chăm sóc Trẻ em

Điện thoại: (0232) 3816120

7. Phòng Quản lý Đào tạo nghề

Điện thoại: (0232) 3816114

8. Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội

Điện thoại: (0232) 3824928

9. Phòng Bảo trợ xã hội

Điện thoại: (0232) 3824929

 

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

1. Quỹ Bảo trợ trẻ em

- Địa chỉ: Đường Phong Nha - Phường Nam Lý- TP. Đồng Hới

- Điện thoại: (0232)  3828058

2. Trung tâm dịch vụ việc làm

- Địa chỉ: 76 Hữu Nghị - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (0232)  3827678/ (0232) 6250919

3. Trung tâm Bảo trợ xã hội

- Địa chỉ: Tổ dân phố 3- Phường Nam Lý- TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (0232) 3836733/ (0232) 3836302

4. Trung tâm Điều dưỡng luân phiên người có công

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - Phường Hải Thành - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (0232) 3851522/ (0232) 3851597

5. Trung tâm Giáo dục Lao động, xã hội

- Địa chỉ: Tổ dân phố 14- Phường Bắc Nghĩa- TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (0232) 3772519/ (0232) 3772515

6. Trung tâm chăm sóc phục hồi chức năng cho người tâm thần

- Địa chỉ: Tổ dân phố 14- Phường Bắc Nghĩa- TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (0232) 3813555

7. Làng trẻ em SOS Đồng Hới

- Địa chỉ: Trần Quang Khải - TP. Đồng

- Điện thoại: (0232) 3841880

 


[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN