VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
So Ke hoach va Dau tu

 Trụ sở: Sở Ngoại vụ

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Đường 23/8 - Phường Đồng Phú - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3815565

- Fax: 0232. 3822804

- Email: sngv@quangbinh.gov.vn

- Website: sngv.quangbinh.gov.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO: 

 Giám đốc: Nguyễn Ngọc Quý

- Điện thoại: 0232. 3851468

- Email: quynn.sngv@quangbinh.gov.vn; ngocquyqbh@gmail.com  

 Phó Giám đốc: Đỗ Thị Hoài Thu

- Điện thoại: 0232. 3843156

- Email: thudth.sngv@quangbinh.gov.vn; dothuqb@gmail.com

 Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hương Giang

- Điện thoại: 0232. 3840757

- Email: giangnth.sngv@quangbinh.gov.vn

 

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN: 

1. Văn phòng

- Điện thoại: 0232. 3845308

2. Phòng Hợp tác Quốc tế

- Điện thoại: 0232. 3840742

3. Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài

- Điện thoại: 0232. 3840741

4. Phòng Quản lý biên giới

- Điện thoại: 0232. 3851439


[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN