VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Sở Nội vụ: Triển khai hội nghị tập huấn Công tác Cải cách hành chính năm 2014

(Website Quảng Bình) - Sáng ngày 31/3/2014, tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi khu vực Bắc Trung Bộ, Sở Nội vụ phối hợp với Vụ Cải cách Hành chính (CCHC) - Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị tập huấn Công tác CCHC cho gần 300 học viên là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo UBND huyện, thành phố, thị xã và 159 Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
Tham dự hội nghị có Tiến sỹ Đinh Duy Hòa, Vụ trưởng Vụ CCHC - Bộ Nội vụ; đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh.


Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc tại hội nghị tập huấn, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác CCHC của tỉnh thời gian qua. Đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, thủ trưởng các sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã đối với công tác CCHC; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở đã đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn. Hiện nay, toàn tỉnh có 7/8 Trung tâm giao dịch một cửa liên thông hiện đại cấp huyện, 02 bộ phận giao dịch một cửa liên thông hiện đại cấp xã (phường Bắc Nghĩa và xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới), 155 xã, phường, thị trấn có bộ phận giao dịch một cửa đã hoạt động mang lại hiệu quả cao. Các thủ tục hành chính được rà soát, sửa đổi, bổ sung và niêm yết công khai tạo thuận lợi tối đa cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân.

Trong 03 năm (2011 - 2013), tỉnh được xếp vào nhóm đứng đầu về chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) do Trung tâm nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ cộng đồng và Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) công bố. Năm 2012, tỉnh được Bộ Nội vụ xếp vào nhóm 33 tỉnh đạt kết quả khá về chỉ số CCHC cấp tỉnh (PAR INDEX).

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm của công tác CCHC như: Cán bộ cấp cơ sở chưa dám làm, dám chịu trách nhiệm; bộ phận nhỏ cán bộ, công chức, viên chức còn có biểu hiện nhũng nhiễu, phiền hà gây bức xúc cho người dân trong việc hướng dẫn về các thủ tục hành chính… Vì vậy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cần phải thường xuyên theo dõi để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý đúng đắn, nghiêm minh đối với từng trường hợp vi phạm.

Theo chương trình khóa tập huấn lần này, các học viên được Vụ trưởng vụ CCHC - Bộ Nội vụ, người trực tiếp tham mưu cho Chính phủ Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020 báo cáo các chuyên đề: Tổng quan về CCHC và Nội dung, nhiệm vụ chủ yếu của Chương trình Tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020. Các đồng chí lãnh đạo Sở Nội vụ tham gia báo cáo các chuyên đề về Lập Kế hoạch và Tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC; Xây dựng báo cáo CCHC; Công tác tuyên truyền CCHC và một số nội về quá trình xây dựng bộ chỉ số CCHC cấp sở, huyện, xã.

Trần Đăng Khoa (Sở Nội vụ)

[Trở về]