VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
So Nong nghiep va Phat trien nong thon
Trụ sở: Sở Nông nghiệp và PT Nông thôn
 

 

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 15 Quang Trung - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (0232) 3821966/ (0232) 3821673

- Email: snn@quangbinh.gov.vn

- Website: snn.quangbinh.gov.vn


I. BAN GIÁM ĐỐC:

 Giám đốc: Phan Văn Khoa

- Điện thoại: (0232) 3822761

- Email: khoapv.snn@quangbinh.gov.vn

 Phó Giám đốc: Đặng Tiến Dũng

- Điện thoại: (0232) 3821506

- Email: dungdt.snn@quangbinh.gov.vn  

 Phó Giám đốc: Mai Văn Minh

- Điện thoại: (0232) 3840289

- Email: minhmv.snn@quangbinh.gov.vn

 Phó Giám đốc: Lê Văn Lợi

- Điện thoại: (0232) 3822050

- Email: loilv.snn@quangbinh.gov.vn

 Phó Giám đốc: Nguyễn Viết Ánh

- Điện thoại: (0232) 3829411

- Email: anhnv.snn@quangbinh.gov.vn

 

 

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ: 

1. Văn phòng

- Điện thoại: (0232) 3821966

2. Phòng Tổ chức cán bộ

- Điện thoại: (0232) 3823912

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Điện thoại: (0232) 3820489

4. Thanh tra

- Điện thoại: (0232) 3822288

5. Phòng Quản lý Xây dựng công trình

- Điện thoại: (0232) 3821409

6. Phòng Khoa học, công nghệ, môi trường và hợp tác quốc tế

- Điện thoại: (0232) 3822214

 

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC: 

1. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: 

+ Địa chỉ: Tiểu khu 14 - Phường Bắc lý - Tp Đồng Hới

+ Điện thoại/Fax: (0232) 3822099/ (0232) 3825493

2. Chi cục Chăn nuôi và Thú y: 

+ Địa chỉ: 34 Thanh Niên - Phường Hải Đình - Tp Đồng Hới

+ Điện thoại/Fax: (0232) 3822385

3. Chi cục Kiểm Lâm: 

+ Địa chỉ: 92 Hữu Nghị - Tp. Đồng Hới

+ Điện thoại/Fax: (0232) 3839771/ (0232) 3839673

4. Chi cục Thủy sản: 

+ Địa chỉ: 03 Lê Thành Đồng - Tp Đồng Hới

+ Điện thoại/Fax: (052 3822049/ (0232) 3828052

5. Chi cục Thuỷ lợi: 

+ Địa chỉ: 84 - Hữu Nghị - Tp Đồng Hới

+ Điện thoại/Fax: (0232) 3829150/ (0232) 3821326

6. Chi cục Phát triển nông thôn: 

+ Địa chỉ: 12 Dương Văn An - Tp Đồng Hới

+ Điện thoại/Fax: (0232) 3821678/ (0232) 821679

7. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản: 

+ Địa chỉ: 01 Nguyễn Trãi - Tp Đồng Hới

+ Điện thoại/Fax: (0232) 3858223

8. Trung tâm Khuyến nông- Khuyến ngư:

+ Địa chỉ: 06 Dương Văn An - Tp Đồng Hới

+ Điện thoại/Fax: (0232) 3820674/ (0232) 3843807

9. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn:

+ Địa chỉ: 03 Lê Quý Đôn - Tp Đồng Hới

+ Điện thoại/Fax: (0232) 3820659

10. Trung tâm Giống vật nuôi:

+ Địa chỉ: Xã Đức Ninh - Tp Đồng Hới

+ Điện thoại/Fax: (0232) 3857399

11. Trung tâm Giống thuỷ sản:

+ Địa chỉ: 153 Quang Trung - Tp Đồng Hới

+ Điện thoại/Fax: (0232) 3822826/ (0232) 3825951

12. Trung tâm Quy hoạch thiết kế Nông lâm nghiệp:

+ Địa chỉ: 66 Lê Lợi - Tp Đồng Hới

+ Điện thoại/Fax: (0232) 3822335

13. Ban quản lý Rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình

+ Địa chỉ: Xã Thanh Thủy - huyện Lệ Thủy

+ Điện thoại/Fax: (0232) 3950022

14. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Nông nghiệp và PTNT

+ Địa chỉ: 195 Trần Hưng Đạo - Tp Đồng Hới

+ Điện thoại/Fax: (0232) 2241778/ (0232) 3823043

15. Ban quản lý Cảng cá Nhật Lệ

+ Địa chỉ: Phường Phú Hải - Tp Đồng Hới

+ Điện thoại/Fax: (0232) 3840377

16. Ban quản lý Cảng cá Sông Gianh

+ Địa chỉ: Xã Thanh Trạch - huyện Bố Trạch

+ Điện thoại/Fax: (0232) 3866582/ (0232) 3866089


[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN