VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Sở Tài nguyên và Môi trường: Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản - Quyền sử dụng 29 thửa đất ở thuộc Dự án tạo quỹ đất Khu dân cư phía Đông đường Phùng Hưng, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới 
Xem chi tiết Thông báo số 255/TB-PTQĐ ngày 31/10/2018 của Trung tâm Phát triển Quỹ đất
[Trở về]