VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Sở Tài nguyên và Môi trường: Đối thoại với doanh nghiệp về một số khó khăn, vướng mắc trong hoạt động khoáng sản 
(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 14/9/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về một số khó khăn, vướng mắc trong hoạt động khoáng sản.
Tại buổi đối thoại, đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã giải đáp một số kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động khoáng sản; đồng thời hứa sẽ luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi, sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh; tham mưu UBND tỉnh giải quyết các vấn đề theo đúng quy trình và quy định của pháp luật.

Thông qua buổi đối thoại giúp cho các doanh nghiệp nắm bắt chủ trương, chính sách liên quan. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để Sở Tài nguyên và Môi trường nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, kịp thời giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

Hồng Mến

[Trở về]