VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Sở Tài nguyên và Môi trường: Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản - 04 thửa đất thuộc khuôn viên trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Hới 
Xem chi tiết Thông báo số 114/TB-PTQĐ ngày 17/8/2018 của Trung tâm Phát triển Quỹ đất
[Trở về]