VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thông báo kết quả giải quyết hồ sơ đất đai qua tin nhắn trên điện thoại di động cho người dân tại Chi nhánh VP ĐKĐĐ thành phố Đồng Hới 
Trong những năm qua, thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai luôn là vấn đề nóng trong xã hội, để đẩy mạnh cải cách hành chính, tin học hóa trong lĩnh vực đất đai làm cơ sở cho việc theo dõi, chỉ đạo phối hợp công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giảm thiểu thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình phối hợp với Viễn thông Quảng Bình (VNPT Quảng Bình) xây dựng và đưa vào thực hiện thí điểm dịch vụ trả tin nhắn SMS Brandname thông báo trả kết quả giải quyết hồ sơ đất đai cho người dân tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Đồng Hới bắt đầu từ tháng 6/2019.
Sau khi người dân nộp hồ sơ và cập nhật đầy đủ thông tin, số điện thoại trên Hệ thống phần mềm một cửa liên thông của tỉnh, hồ sơ sẽ chu chuyển cho các bộ phận giải quyết hoặc có vấn đề phát sinh thì người dân sẽ được thông báo qua tin nhắn SMS Brandname “VPDKDD_DH”, cụ thể có 5 trạng thái nội dung sẽ gửi đến khách hàng: Thông báo chờ bổ sung thuế; Thông báo chờ bổ sung hồ sơ; Thông báo hồ sơ liên thông; Thông báo hồ sơ được gia hạn xử lý; Thông báo hồ sơ đã xử lý xong.

Tính từ thời điểm bắt đầu thực hiện ngày 01/6/2019 đến nay, hệ thống một cửa liên thông đã phát đi thành công hơn 263 tin nhắn tự động thông báo đến khách hàng. Bước đầu, người dân rất hài lòng với phần mềm nhắn tin tự động thông báo kết quả.


Tin nhắn từ "VPDKDD_DH" thông báo tiến độ xử lý hồ sơ đất cho người dân

Đối với người dân, qua hệ thống thông báo bằng tin nhắn trên điện thoại người dân có thể yên tâm theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ của mình, kịp thời giải quyết thiếu sót (nếu có), chủ động công việc và tiết kiệm thời gian. Điều quan trọng là sau khi hồ sơ được giải quyết xong người dân sẽ nhận được tin nhắn thông báo để chủ động đến nhận kết quả.

Đối với cán bộ của phòng, ban liên quan sẽ dễ dàng chia sẻ, khai thác thông tin, giải quyết nhanh các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Công tác quản lý đất đai, xử lý hồ sơ ở các khâu nghiệp vụ đảm bảo nhanh, chính xác hơn, tạo phong cách làm việc khoa học, hiện đại, minh bạch hơn.

Thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với Viễn thông Quảng Bình theo dõi, xử lý kịp thời những vướng mắc và hoàn thiện hệ thống dịch vụ để đưa vào sử dụng đồng bộ cho tất cả các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trong toàn tỉnh.

Với lĩnh vực đất đai mang nhiều đặc thù phức tạp, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, cải cách thủ tục hành chính sẽ hỗ trợ tích cực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai trong tình hình hiện nay; góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí và tăng tính minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước về đất đai, tạo thuận tiện cho người dân. Việc sử dụng dịch vụ gửi tin nhắn thông báo trả kết quả cho người dân trong quá trình nộp hồ sơ là một trong những tiện ích của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính, đây cũng là bước tiến tạo đà cho những giải pháp hiện đại hóa cải cách hành chính, hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử.

Theo Website Sở Tài nguyên - Môi trường

 

[Trở về]