VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Sở Tư pháp: Tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức tư pháp - hộ tịch 
(Quang Binh Portal) - Ngày 19 và 20/11/2020, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ lần thứ nhất cho đội ngũ công chức tư pháp - hộ tịch trên địa bàn tỉnh năm 2020. Tham dự hội nghị tập huấn có các công chức tư pháp - hộ tịch đến từ Phòng Tư pháp và UBND các xã, phường, thị trấn của huyện Bố Trạch, Quảng Trạch, Ba Đồn và Minh Hóa.


Các đại biểu tham dự hội nghị trong ngày 19/11/2020

Thông tin từ Sở Tư pháp cho biết, công tác hộ tịch, chứng thực, con nuôi và bồi thường Nhà nước là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của công tác tư pháp, chiếm nhiều thời gian của công chức tư pháp - hộ tịch cấp huyện, xã. Thời gian qua, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, bồi thường trách nhiệm của Nhà nước trên địa bàn tỉnh từng bước đã đi vào nền nếp và đạt được nhiều kết quả khả quan. Bên cạnh việc tham mưu cho UBND cùng cấp thực hiện tốt nhiệm vụ nói trên, các công chức tư pháp - hộ tịch trên địa bàn tỉnh đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký hộ tịch, xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo Hệ thống Thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì việc tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu chứng thực, đăng ký hộ tịch của công dân tại một số địa phương vẫn thực hiện chưa tốt; tình trạng đăng ký lại khai sinh, thực hiện thay đổi, cải chính thông tin hộ tịch, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử không bảo đảm cơ sở pháp lý vẫn còn tồn tại; việc thực hiện thủ tục xác minh và cam đoan trong đăng ký có nơi chưa thực hiện đúng quy định…

Xuất phát từ thực tế nói trên, hội nghị sẽ tập trung vào 04 chuyên đề chính, gồm: "Nghiệp vụ đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn và kỹ năng xử lý một số tình huống điển hình", "Nghiệp vụ đăng ký nhận cha, mẹ, con; nhận nuôi con nuôi; thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch; ghi vào sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch; đăng ký giám hộ và kỹ năng xử lý một số tình huống thực tiễn điển hình", "Nghiệp vụ chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký tại UBND xã và kỹ năng xử lý một số tình huống thực tiễn điển hình", "Nghiệp vụ chứng thực hợp đồng, giao dịch tại UBND xã và kỹ năng xử lý một số tình huống thực tiễn điển hình".

Theo kế hoạch, hội nghị được tổ chức đến ngày 20/11/2020.

Minh Huyền

[Trở về]