VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Sở Tư pháp tổ chức hội nghị cộng tác viên 
 (Quang Binh Portal) - Ngày 05/7/2019, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị cộng tác viên Bản tin Tư pháp và Trang Thông tin điện tử.

Từ năm 2017 đến nay, chất lượng Bản tin Tư pháp và Trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp ngày càng được nâng cao về nội dung, hình thức trình bày. Với trên gần 2.000 tin, bài đã được đăng tải ở Bản tin Tư pháp và Trang Thông tin trong 02 năm qua đã thể hiện sự quan tâm tạo điều kiện của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, UBND tỉnh, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, sử hướng dẫn nhiệt tình của Sở Thông tin và Truyền thông… cùng với sự nỗ lực cố gắng, tinh thần trách nhiệm của bộ máy Bản tin, Trang Thông tin; thiết kế, các nhà in trên địa bàn; đặc biệt là sự công tác tích cực của đội ngũ cộng tác viên. Hầu hết các cộng tác viên của Bản tin và Trang Thông tin là cán bộ làm công tác nghiệp vụ có kinh nghiệm, trải qua nhiều chức vụ lãnh đạo, quản lý khác nhau, một số cộng tác viên đã về hưu đều tâm huyết, nhiệt tình cộng tác nên mặc dù chế độ thù lao nhuận bút chưa cao nhưng Sở Tư pháp vẫn thường xuyên nhận được tin, bài, ảnh của các cộng tác viên và những động viên cũng như ý kiến góp ý chân thành của bạn đọc gần xa.

Với sự đa dạng, phong phú về thể loại và nội dụng, cách thức, bố cục trình bày hợp lý, khoa học… Bản tin Tư pháp và Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp đã thực sự trở thành ấn phẩm pháp lý, địa chỉ cung cấp thông tin pháp luật cần thiết không chỉ đối với mỗi cán bộ làm công tác tư pháp mà còn đối với cán bộ, Nhân dân ở địa phương, các tỉnh bạn. Bản tin Tư pháp và Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp đã thực sự trở thành ấn phẩm pháp luật luôn đứng đầu trong các Bản tin và Trang Thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, đội ngũ cộng tác viên hoạt động chưa thật ổn định, do công chức Tư pháp cấp huyện, xã còn ít nên việc phản ánh thực tiễn hoạt động của ngành ở cấp huyện, xã trong Bản tin và Trang Thông tin điện tử chưa đều đặn; việc cung cấp tin, bài của các cộng tác viên chưa đều, thường xuyên; chất lượng một số tin bài gửi đến chưa cao, phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Bản tin Tư pháp và Trang Thông tin điện tử của Sở…

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả hơn nữa hoạt động xuất bản Bản tin Tư pháp và hoạt động của Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp, trong thời gian tới, Sở tiếp tục duy trì kỳ phát hành Bản tin 01 tháng/số; không ngừng nâng cao chất lượng của Bản tin Tư pháp và Trang Thông tin của Sở, mở thêm một số chuyên mục mới nhằm phản ánh đầy đủ nội dung hoạt động của ngành Tư pháp trên tất cả các lĩnh vực; tăng thêm tin hoạt động, bài phản ánh thi hành pháp luật, gương người tốt việc tốt, cải tiến hình thức trình bày, bố trí cân đối giữa bài và ảnh; duy trì, tăng cường mối quan hệ phối hợp với đội ngũ cộng tác viên của Bản tin Tư pháp và Trang Thông tin điện tử Sở Tư Pháp; cải tiến cách thức, điều chỉnh mức chi trả nhuận bút của Bản tin Tư pháp và Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp; đổi mới cách thức phát hành Bản tin Tư pháp đáp ứng kịp thời, đến tận tay độc giả; đồng thời khen thưởng, động viên, khuyến khích những cộng tác viên tích cực, có nhiều đóng góp trong việc duy trì, phát triển Bản tin Tư pháp và Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp.

Đặng Hà

[Trở về]